Kirkerne indbyder hvert år børn i 3. klassetrin til minikonfirmandundervisning. Undervisningen og samværet har til hensigt at medvirke til fortrolighed med kristendommen og folkekirkens gudstjeneste. Det er tænkt som et supplement til den undervisning børnene i øvrigt modtager.

Undervisningen blev i sin tid foreslået og bakket op af en enig skolebestyrelse og sker stadig i god forståelse med skolen. Der er tale om en ugentlig dobbelttime efter skoletid, som finder sted i præstegårdens konfirmandstue og Hellevad Kirke.

 

 

Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen og organist Lasse Christensen forestår undervisnningen, hvor fortælling, leg, sang, drama, kreativitet vil præge billedet.

Undervisningen, der strækker sig over et forløb på ca. 10 gange, er et tilbud til alle, døbte som udøbte. For en ordens skyld vil vi gøre opmærksom på, at deltagelse i minikonfirmandundervisningen ikke er en betingelse for senere at deltage i konfirmationsforberedelse i 7. klasse.