Minikonfirmander

Klik her og hent invitation til forløbet i efteråret 2020.

Kirkerne indbyder hvert år børn på 3. klassetrin til minikonfirmandundervisning. Undervisningen og samværet har til hensigt at medvirke til fortrolighed med kristendommen og folkekirkens gudstjeneste. Det er tænkt som et supplement til den undervisning børnene i øvrigt modtager.

Undervisningen blev i sin tid foreslået og bakket op af en enig skolebestyrelse og sker stadig i god forståelse med skolen. Der er tale om en ugentlig dobbelttime efter skoletid, som finder sted i konfirmandstuen og Hellevad Kirke.

Sognepræst Sandra Fossdal Nielsen og organist Lasse Christensen forestår undervisningen.

Undervisningen, der strækker sig over et forløb på cirka ti gange, er et tilbud til alle, døbte som udøbte. For en ordens skyld vil vi gøre opmærksom på, at deltagelse i minikonfirmandundervisningen ikke er en betingelse for senere at deltage i konfirmationsforberedelse i 7. klasse.


Konfirmation

Konfirmationsundervisningen er et tilbud til unge på 7. klassetrin. Her udforsker vi ved samtale og øvelser troens værdier og hemmeligheder og trænger dybere ind i den kristne tradition og billedverden. Du får lejlighed til at opleve folkekirkens gudstjeneste, salmer og ritualer og til selv at være medskabende i praksis. Konfirmationstiden skal gerne give dig inspiration til at tænke over livets store spørgsmål. Den kan være med til at modne dig, så du nemmere finder de svar, som du personligt kan navigere efter i dit liv.

Forberedelsen foregår dels i Hellevad Kirke og i konfirmandstuen.

Undervisningen begynder i september og fortsætter til umiddelbart før konfirmationsgudstjenesten i april/maj.

Børn, der ikke tidligere er døbt med en kristen dåb, men som måtte ønske at blive konfirmeret, døbes i god tid før selve konfirmationen, typisk i november.


Kommende konfirmationer

Hellevad Kirke

2020: NYE DATOER! Lørdag den 29. august kl. 11 og søndag den 30. august kl. 11.
2021: Bededag, fredag den 30. april 2021 kl. 9.30 og lørdag den 1. maj 2021 kl. 11.
2022: Bededag, fredag den 13. maj kl. 11 og lørdag den 14. maj kl. 11.

Ørum Kirke

2020: NY DATO! Lørdag den 29. august kl. 9.30.
2021: Bededag, fredag den 30. april 2021 kl. 11.
2022: Bededag, fredag den 13. maj kl. 9.30.