Hellevad Sogns Menighedsråds offecielle mail: 8449@sogn.dk
CVR-nummer: 13409218

Menighedsrådene består af folkevalgte medlemmer + sognepræsten (født medlem). I Hellevad Sogns Menighedsråd sidder der seks medlemmer. Alle er valgt for en valgperiode på fire år. Næste valg er i november 2020.


Kirkestatistik

Hellevad Sogn (pr. 1. januar 2018)

Antal folkekirkemedlemmer: 1.332
Antal indbyggere: 1.493

Folkekirkemedlemsprocenten i Hellevad-Ørum Pastorat: 89,3.


Pr. 27. november 2016

Formand for menighedsrådet

Hanne Birthe Callisen Larsen

Adresse: Søparken 16, Klokkerholm
Telefon: (+45) 61 33 46 48

 

 


Næstformand og kirkeværge

Birthe Agerbæk Jensen

Adresse: Bredkærsvej 23, Klokkerholm
Telefon: (+45) 23 32 22 58

 

 


Kasserer og formand for valgbestyrelsen

Lise Lotte Sørensen

Adresse: Søparken 10, Klokkerholm
Telefon:​ (+45) 98 28 45 57

 

 


Kontaktperson (for personalet)

Lis Kjær Kroer

Adresse: Ranunkelvej 29, Klokkerholm
Telefon: (+45) 98 28 43 64

 

 


Formand for præstegårdsudvalget

Kirsten Gadegaard Matthiassen

Adresse: Søparken 6, Klokkerholm
Telefon:​ (+45) 98 28 41 24

 

 


Medlem

Ejnar Kristensen

Adresse: Kløvervej 20, Klokkerholm
Telefon: (+45) 64 63 10 04

 

 


Sekretær - Sognepræst/født medlem (på barselsorlov)

Sandra Fossdal Nielsen

Adresse: Bredkærsvej 22, Klokkerholm
Telefon: (+45) 98 28 40 56

 

 


Regnskabsfører - ikke medlem

Jenny Bach Sundby

Adresse: Blomstervænget 44, Klokkerholm
Telefon: (+45) 98 28 44 94