Aktivitetsudvalg

Hellevad: Kirsten Matthiassen og Ejnar Kristensen.
Ørum: Mille Kjær Nielsen.
Fælles: Lasse Christensen (organist).
​Ekstern: Bente Hellerung.

Gudstjenesteudvalg

Hellevad: Ejnar Kristensen.
Ørum: Niels Christian Aagaard.
Fælles: Sandra Fossdal Nielsen (sognepræst), Lasse Christensen (organist), Mette Bjørn (kirkesanger).
Ekstern: Per Sørensen og Grethe Lindholmer.

Sogneeftermiddagsudvalg

Hellevad: Kirsten Matthiassen og Ejnar Kristensen.
Ørum: Poul Andersen.
Ekstern: Birthe Jensen og Bente Hellerung.

Præstegårdsudvalg

Hellevad: Kirsten Matthiassen (formand) og Ejnar Kristensen.
Ørum: Niels Christian Aagaard, Poul Larsen.
Fælles: Sandra Fossdal Nielsen (sognepræst)

Valgbestyrelser

Hellevad: Lise Lotte Sørensen (formand), Birthe Agerbæk og Lis Kjær Kroer.
Ørum: Poul Larsen (formand) og Poul Andersen.

Bygningssagkyndig

Ekstern: Leif Albrechtsen.