Kobbertavle

På den sydlige korbue hænger der en lille kobbertavle med en ejendommelig indskrift fra 1673. Den meddeler, at Niels Mortensen Kjærulf fra Hesselet i Torslev Sogn (født på Nørre Ravnstrup omkring 1634) har stænket 100 sletdaler til kirken mod at få lovning på et lejested i kirken - det vil sige tilladelse til at blive begravet under kirkegulvet, hvilket var meget eftertragtet.

Pengene var af sognepræsten i Torslev blevet givet til Niels Mortensen Kjærulf som erstatning for svie og smerte forvoldt under en fest i præstegården. Af renten af det skænkede beløb skulle der ifølge teksten udbetales en sletdaler til kirkens degn. Til gengæld skulle han så holde tavlen ren. Dette fandt sted indtil for nyligt. Således udbetaltes i 1975 5,05 kroner til den, som gjorde rent i kirken. Legatet er nu ophævet.

Mindetavle

Under pulpituret i den vestlige ende af kirken hænger en mindetavle, hvor teksten starter med: "Erindring om den Trehundrede Aarige Reformations Fest i Danmark den 30., 31., October og 1. November 1836 ved Doctor Morten Luther". Tavlen er bekostet af kirkens ejer, Jens Lundbye, Nørre Ravnstrup, hvilket han heller ikke undlader at gøre opmærksom på nederst på tavlen.

Kirkeskib

Kirkeskibet er skænket af Ejnar Kristensen, Klokkerholm i 2019. Skibet er en model af Skoleskibet "Danmark".

Maleri

I den tilmurede kvindedør mod nord hænger til langfredagsmaleri af Else Nielsen, Ørum. Maleriet blev lavet i forbindelse med en langfredagsgudstjeneste, hvor forskellige kunstnere blev inviteret til at skildre påskens begivenheder. Else Nielsen har efterfølgende skænket maleriet til kirken og menighedsrådet har besluttet at lade det hænge i kvindedøren.

Kalkmalerier

Kalkmalerierne af disse to apostle (Jakob og Bartholomæus) kom i 1983 tilbage til Ørum Kirke, men nu som indrammede billeder.

Krucifiks

Krucifikset er fremstillet af Norma Skotner Nielsen og skænket til kirken af datteren Bente Hellerung.