Hellevad og Ørum Kirker er ikke bare noget, vi har, men den bygges af det fællesskab af mennesker, der bruger kirken meget eller lidt. I den forbindelse er der også nogle konkrete tjenester, der styrker kirken såvel som det lokalsamfund, som vi er en del af. At være Kirke er at være i tjeneste.

Nedenstående punkter antyder nogle af de opgaver, som vi finder vigtige og som et antal frivillige ved kirken er samlet om. Måske kunne de også inspirere dig, der læser dette til en indsats. Oplev glæden ved at være med til at styrke et fællesskab og til at give kirken ansigt. Klik og læs om forskellige frivillige opgaver.

Nærmere information

Hellevad Sogns Menighedsråd
Formand Hanne C. Larsen
Telefon: (+45) 61 33 46 48. Mail: hbclarsen@gmail.com

Ørum Sogns Menighedsråd
Formand Else Marie Pedersen
Telefon: (+45) 98 28 11 79. Mail: tot.pedersen@mail.tele.dk


Opgaver i forbindelse med GUDSTJENESTER

 • At være med på holdet af kaffeværter, der serverer kaffe/en forfriskning efter gudstjenester/kirkekoncerter (og tager imod i våbenhuset).
 • Lejlighedsvist at læse en af gudstjenestens læsninger eller stå for annoncering af ugens arrangementer.
 • Medhjælp til kostumer, rekvisitter og lignende ved børnegudstjenester.
 • Vær med til at planlægge og lave nogle gode børnegudstjenester til fastelavn, palmesøndag og advent. Opgaverne kan være praktiske ting, komme med idéer, spille skuespil og hjælpe med beværtning.
 • Vær med til at hjælpe beboere på Hellevadlund til gudstjeneste i kirken (tur/retur). En kærkommen hjælp, som beboerne sætter stor pris på.

Kontakt: Sandra Fossdal Nielsen (sognepræst). Telefon: (+45) 98 28 40 56. Mail: sfn@km.dk

 • At være med i Ørum Kirkes Fælleskor, som medvirker ved fire årlige arrangementer i Ørum Kirke - kyndelmissegudstjeneste, forårskoncert, høstgudstjeneste og til 'Vi synger julen ind'. Læs mere om fælleskoret her.

Kontakt: Lasse Christensen (organist). Telefon: (+45) 28 39 77 90. Mail: lasse@hellevadkirke.dk


Opgaver i forbindelse med SOGNEMØDER

 • At dække bord og lave kaffe ved sogneaftener, sogneeftermiddage og lignende.
 • At have en værtsfunktion.

Kontakt: Hanne C. Larsen (formand for Hellevad Menighedsråd). Telefon: (+45) 61 33 46 48.


Opgaver i forbindelse med OMSORG/DIAKONI

Nogle af tjenesterne her sker i samarbejde med allerede eksisterende organisationer ud fra devisen, at det er vigtig at støtte gode kræfter, der allerede er etableret i lokalsamfundet.

 • At støtte den månedlige gudstjeneste på plejehjemmet Hellevadlund ved deltagelse, ved at hjælpe til med at servere kaffe og befordre samtalen og hyggen over bordene. Plejehjemsgudstjenester foregår første torsdag i måneden fra klokken 10

Kontakt: Jonna Raasted (formand for centerrådet). Telefon: (+45) 98 84 21 71 / (+45) 30 53 78 64.


Opgaver i forbindelse med UNDERVISNING

 • Hjælp til korarbejdet ved særlige lejligheder: koncerter, kor-weekender og lignende.
 • Hjælp til babysalmesang.

Kontakt: Lasse Christensen (organist). Telefon: (+45) 28 39 77 90. Mail: lasse@hellevadkirke.dk

 • Hjælp ved konfirmandundervisningen: fx modtage konfirmandgruppe på besøg (med interview) og andre lejlighedsvise enkeltopgaver.

Kontakt: Sandra Fossdal Nielsen (sognepræst). Telefon: (+45) 98 28 40 56. Mail: sfn@km.dk


Opgaver i forbindelse med NØDHJÆLP

 • Deltage som indsamler ved Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling i marts (hvert andet år lokalt i sognene).

Kontakt: Birthe Agerbæk Jensen (Hellevad Sogn). Telefon: (+45) 23 32 22 58. Mail: birthe.agerbaek@gmail.com
eller Else Marie Pedersen (Ørum Sogn). Telefon: (+45) 98 28 11 79. Mail: tot.pedersen@mail.tele.dk

Der indsamles i løbet af året 3-4 kollekter til Folkekirkens Nødhjælp i forbindelse med gudstjenesterne. Pengebidrag lægges i kirkebøsserne.