Korsfarersten

Cirka to meter øst for våbenhuset ligger kirkens største seværdighed - en såkaldt korfarersten. Det er en romansk granitgravsten med den latinske indskrift OBIIT TUCO NONIS APRILIIS - Tyge døde den 5. april (datoen ifølge vor tidsregning).

På stenen ses et kors og et sværd, og netop sværdet viser, at den er lagt over en korsfarer og ikke en pilgrim. Den kan derfor dateres til et sted mellem 1096 og 1250. Disse Korsfarersten er ret sjældne, og denne er den af de meget få, som har dødedato. Til gengæld mangler dødsåret.

Ligsten

På østmuren af våbenhuset er ophængt den øverste halvdel af en romansk ligsten, som er fundet på kirkegården. Foruden det klassisk IHS (IESUS HOMINUM SALVATOR = Jesus, menneskenes frelser) og et kors er den forsynet med afbildninger af værktøj. Den kan være lagt over den lokale smed eller eventuel kirkens bygmester.