Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeklokkerne

Kirketårnet er fra omkring 1300-tallet, men der har selvfølgelig været en klokke til kirken i perioden omkring år 1150 (hvor kirken blev bygget) og frem til omkring år 1300. Man ved blot ikke, hvem der har støbt den, og hvor den har hængt. Første gang man træffer på omtale af en klokke er i 1529, hvor Hellevad Kirke i lighed med så mange andre danske kirker måtte afgive sin klokke, som blev indkaldt af Kong Frederik den 1. til omstøbning til kanoner.

Kirken har i dag to klokker. Den gamle klokke er fra 1552, måler 685 millimeter i diameter, og har følgende indskrift: IENS PERSEN I HELLEVAD HAFVER LADET THEN KLOK STØBE IESVE NASA RENVS REXIVDEORVM ANNO DOMINI MDLII (Jens Pedersen i Hellevad laver ladet denne klokke støbe. Jesus Nazareneren, Jødernes Konge, Herrens år 1552). På klokken er også Las Klokkestøbers støbemærke.

I midten af forrige århundrede fandt man ud af, at tårnet var så medtaget af en skade, som muligvis stammer helt tilbage fra 1631, at det ville være uforsvarligt at lade klokken blive hængende der. I stedet kom den op at hænge i en klokkestabel af træ, som blev placeret på kirkegården i første omgang lige øst for korgavlen, senere sydvest for kirken. Der hang den nu i næsten et århundrede, og i løbet af den tid blev tårnet renoveret flere gange. Det var dog først med den gennemgribende restaurering i slutningen af 1940'erne, hvor blandt andet tømmeret blev udskiftet, at der skabtes mulighed for at få klokken tilbage på sin gamle plads. Det skete kort før julen 1948.

I 2009 blev den gamle klokke afløst af en ny kirkeklokke, da der skulle etableres automatisk ringeanlæg. Den klokke revnede i foråret 2014 og blev erstattet af den tilsvarende klokke i efteråret samme år. Klokken er støbt i Holland af klokkestøberiet Eijsbouts. Klokken har indskrift fra Salmebogens nummer 376 på klokkens side: LYKSALIGT DET FOLK SOM HAR ØRE FOR KLANG HEROVENFRA. På modsatte side et korsets kors. Følgende indskrift på klokkehalsen: STØBT TIL HELLEVAD KIRKE I ÅR 2014 AF EIJSBOUTS I HOLLAND. På klokkehalsen desuden bånd af legende børn. Klokken måler 824 millimeter i diameter, klinger i tonen b1 og vejer 342 kilo.

Begge klokker er støbt med en krone på toppen, som er fast gjort til en bom.

En kirkeklokke støbes af en metal-legering, der består af cirka 22% tin og 78% kobber, også kendt som klokkebronze eller klokkemalm.

Urskiven på tårnet er tegnet af arkitekt Lone Schmidt, Mårslet ved Aarhus, og opsat i juni 1979.


Hør Hellevad Kirkes klokker ringe