Hærvejen næsten dobbelt så lang

Hærvejsruten i Brønderslev Kommune er en del af et stort projekt, der omfatter otte nordjyske kommuner og Viborg Kommune. De har gennem tre år samarbejdet om at etablere i alt 356,5 km. nye vandreruter og om at opgradere ca. 200 km. cykelrute.

Den ”gamle” Hærvejsrute fra Padborg til Viborg har en længde på ca. 280 km., så med forlængelsen bliver Hærvejen i Jylland med ét slag næsten dobbelt så lang. Hele herligheden løber op i næsten tre millioner kr., som er gået til blandt andet lønninger, afmærkning, skilte, hjemmeside, mobil app og trykte foldere. 

Med Nordjylland på landkortet bliver Hærvejen for alvor en del af det europæiske rutenetværk. Hærvejen udgør således den danske del af den europæiske kulturrute ”Olavs-vejene”, der fører til Trondheim i Norge, og Hærvejen er også en del af verdens sikkert bedst kendte vandrerute, Caminoen, der leder til Santiago de Compostela.

Brønderslev Kommune er den eneste komm fornøjelse af begge hærvejsvandreruter og hærvejscykelstien. Den vestlige hærvejsrute fra Viborg til Hirtshals forløber på en 8 km. strækning gennem Thise og forbi Thise Kirke, mens den østlige hærvejsrute fra Viborg til Frederikshavn forløber gennem kommunen på en strækning på 27 km., hvor Ørum, Klokkerholm, Allerup, Jyske Ås og Naturskolen Lunken passeres. I alt indvies 35 km. nye vandreruter i kommunen.

 

Klik her og se kort over Hærvejene i Nordjylland.

Her kan du se detailkort for etapen - Hærvejskort 4 og Hærvejskort 5.

 

Formidling i centrum

En stor sidegevinst ved etableringen af de nordjyske hærveje er, at formidlingen af hele Hærvejen får et stort løft. Hjemmesiden www.haervej.dk dækker nu hele Jylland og det samme gør den nye mobil app. Der er nemlig undervejs skabt et tæt samarbejde med Hærvejssekretariatet i Viborg og Region Midtjylland og Syddanmark om at formidle hele Hærvejen.

Turistvirksomheder og turistbureauer i hele Jylland har taget godt imod den fuldendte Hærvej og er gået i gang med en bedre markedsføring af Hærvejen som turistmål. Der er en klar forventning om, at den nye Hærvej vil kunne tiltrække mange flere vandrere og cyklister end hidtil. Både lokale brugere, dagsturister og dem, der har brug for overnatning og andre faciliteter.

Læs også artiklen "Pilgrimsrute binder Syd- og Nordeuropa sammen".

 

Mange lokale kræfter bag

Hærvejene i Nordjylland er nok etableret af kommunerne med projektleder Mette Fyhn som den, der har holdt i alle trådene og Rold Skov Natur- og Kulturcenter som koordinator, men uden alle de lokale ildsjæle, der har bidraget, ville resultatet ikke have fået den samme kvalitet.

Vandrere, pilgrimme, menighedsråd, lokalhistoriske foreninger, erhvervsdrivende og mange andre har bidraget med at vælge ruteføringer, komme med input til formidling og etablere overnatningssteder, og de spiller også en hovedrolle ved indvielsen den 25. maj. 2014.

Hele projektet er finansieret af Vækstforum Nordjylland, EU og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter samt Friluftsrådet.

Find vandreture i Brønderslev Kommune på VisitBrønderslev.