Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Orglet i Ørum Kirke

Af Lasse Christensen

Harmoniumorgel fra 1923

Ørum Kirkes fik sit første orgel i 1923 – et harmoniumorgel, som stod på pulpituret. Organisten skulle holde orglet i gang ved at træde på de to pedaler, men senere fik orglet en lille elektromotor til at trække det. Denne oplysning fremgår af en artikel i forbindelse med organist Else Marie (Mie) Jensens 40-års jubilæum ved Ørum Kirke.

Før 1923 måtte menigheden synge uden orgelledsagelse. Det manglende orgel i Ørum Kirke berettes i et indlæg i Vendsyssel Tidende fredag den 28. november 1919:

Hjallerup.
Et Orgel til Ørum Kirke.
En Fjerdingvej* nordvest fra Hjallerup ligger den lille hyggelige Landsby Ørum med sin hvidkalkede Kirke og Skole. Ørum er for mig rigtig en Type paa en vendsysselsk Landsby med sine mange Bøndergaarde, Vejrmølle, Købmandsforretning, Afholdshotel, Forsamlingshus m.m. Den projekterede Bane, som slynger sig knap østen om Byen, har Bidraget til, at en Mængde nye Huse er blevet bygget i de senere Aar. Det var for et Par Aar siden en Søndag Formiddag, at jeg gik op til Kirken til Gudstjeneste, Præsten talte varmt og inderligt over Dagens Tekst, og Salmesangen lød saa smukt i den lille Kirke, dog syntes jeg, det hele var saa tarveligt og beskedent, der var ingen Orgelklang og ingen skinnende Lysekroner, kort sagt, jeg savnede noget for at det kunde være saa højtideligt, som det burde være. Nu er Mangelen af Lysekronerne imidlertid afhjulpet, idet afdøde Gaardejer P e d e r  J o h a n s e n  H e d e g a a r d  skænkede to ualmindeligt smukke Lysekroner til Kirken og nu er kun Orgelet tilbage, men det første Bidrag til et saadant er allerede skænket af en Del unge Mennesker, som ved Opførelsen af et Par Dilettantstykker paa Afholdshotellet forleden Vinter fik et Overskud paa 275 Kr. Disse Penge blev indsat i Hellevad Pastorats Sparekasse, men det er jo kun en liden Del af, hvad et Orgel koster, men maaske der ved given Lejlighed kunde indsamles flere Beløb saa at der med Tiden kunde blive Penge nok til Indkøb af et Orgel: saa var Hensigten med disse Linier naaet.

(*Fjerdingvej betyder en måleenhed for vejlængde: en kvart dansk mil, dvs. 1,883 km.).

Som det fremgår af ovenstående beretning, har ungdommen været engageret i forbindelse med anskaffelsen af et orgel til Ørum Kirke. De havde bidraget med indsamling af penge ved afholdelse af forestillinger på afholdshotellet.

Et nyt pibeorgel i 1962

Harmoniumorglet spillede frem til 1962, hvor kirken gennemgik en stor renovering under ledelse af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Leopold Teschl, Frederikshavn. Her fik kirken sit første pibeorgel. Ved samme renovering fik kirken også nye bænke og knæfald, og klokkestablen blev fornyet – og stålklokken blev udskiftet til en ny malmklokke fra John Taylor & Co. i England i 1968. Orglet kom i den forbindelse ned på gulvet, hvilket der lokalt var stor diskussion og debat om. Prædikestolen blev flyttet fra højre til venstre side.

Orglet blev bygget af Th. Frobenius & Sønner Orgelbyggeri (op. 565) med 4 stemmer (uden pedal). I 1992 blev orglet udbygget med pedal og Subbas 16' af samme firma. Orgelhus og facade er også tegnet af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Leopold Teschl, Frederikshavn. Orglet kostede 33.000 kr.

Fra en artikel i Aalborg Amtstidende søndag den 28. april 1963 lyder det (uddrag):

…Orgelet stod tidligere bag pulpituret, men er nu flyttet ned paa kirkens gulv. Og det er et nyt orgel, som er bygget af Frobenius i Horsens. Det har fire stemmer og er tegnet af kgl. Bygningsinspektør Leopold Teschl, Frederikshavn, som i øvrigt ogsaa har forestaaet den øvrige del af restaureringen. Det er ikke paa nogen maade i stil med den øvrige kirke, men dets enkle udførelse i lyst egetræ har bevirket, at orgelet paa bedste vis klæder den gamle kirke.

Ny nodepult og LED-lampe opsat i 2011. Inge Jørgensen, Klokkerholm, syede i 2017 et flot manualtæppe til orglet med et motiv af Ørum Kirke og fire basunengle.

Der er 251 piber i kirkens orgel.

Orglet har i dag følgende disponering:

Manual (C-g3): Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2'
Pedal (C-d1): Subbas 16'
Mekanisk traktur, registratur og sløjfevindlade. Koblinger: Normal.