Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Navneændring

Ønsker du at ændre for-, mellem- eller efternavn, skal du anmode herom på borger.dk

En navneændring koster 518 kr. (2023) i administrationsgebyr at ændre navn. I forbindelse med vielse er det gratis at tage sin ægtefælles mellem- og/eller efternavn. Et par, der ønsker navneændring på bryllupsdagen søger forud om navneændring på borger.dk

Du skal være myndig (18 år) for at kunne søge om navneændring. Dvs. forældre skal søge om navneændring for deres børn under 18 år. Er barnet 6-11 år skal det høres - 12-17 årige skal skrive under på ansøgningen sammen med forældrene.

Du er også velkommen til at kontakte kirkekontoret, hvis du har spørgsmål til ovennævnte, telefon 98 84 42 43.

Attester

Du kan bestille nye attester på følgende måde
  • Via borger.dk: Familie og Børn - Attester
  • Ved personligt fremmøde på kirkekontoret. Husk at medbringe billedlegitimation. Der kan ikke afhente attest for anden person over 18 år, med mindre du har fuldmagt, er værge, offentlig myndighed eller bobestyrer. Bemærk: Der kan være en sagsbehandlingstid på attester, som omhandler personer født før 1960.

Hvis man ikke er verificeret (primært personer, der er født før 1960), er det ikke muligt at bestille en fødsels- og dåbsattest via borger.dk


Følgende attester kan rekvireres
Fødsels- og dåbsattest

Til personer som er fødselsregistreret, navngivet og døbt i Danmark.

Personattest

Indeholder alle de aktuelle civile registreringer, en borger måtte have i personregistret på tidspunktet for udskriften. Den indeholder oplysninger om fødsel, forældre, navn, civilstand og dødsfald, men det er kun de oplysningstyper, der findes registreringer på, der vises på attesten.

Hvis du er fødselsregistreret i et anerkendt trossamfund, og ønsker dokumentation for civile oplysninger som fødsel, forældre og navn, kan du få en personattest. Kontakt kirkekontoret for nærmere information.

Vielsesattest

Til personer som er viet i Den Danske Folkekirke og ikke er skilt. Er du viet ved en anden myndighed, skal du rette henvendelse til den myndighed, der har foretaget vielsen. Fx kommunen, Den Apostolske Kirke, Pinsekirken, Islamisk Trossamfund etc.

Der er mulighed for at få et sprogbilag, hvis man skal bruge en attest der skal oversættes til et andet sprog, det gælder inden for EU. Dette kræver at man skal have attesten og sprogbilaget på samme tid. Det er ikke muligt at bruge sprogbilaget til en gammel attest. Kontakt kordegnen for nærmere information.