Hellevad Kirkegård gennem tiderne

Vi skal cirka 200 år tilbage for at finde lokale skriftlige vidnesbyrd om Hellevad Kirke – hvorvidt der findes skriftlige kilder længere tilbage er uvist. På internettet findes et matrikelkort fra 1812, der viser en solitært liggende kirke på gården Klokkerholms jorde med en omkringliggende kirkegård. Størrelsen på kirkegården er 14.280 ar (1 ar = 100 m2), altså cirka 1500 m2, hvilket svarer til 3 tdl. svarende til området øst for den nu flisebelagt midte – den gamle vej på kirkegården. På et sognekort fra 1816 får man indtryk af hvor alene kirken har ligget med sin omgivende kirkegård. Når du går ind ad lågen ved Meny og følger flisevejen på til servicebygningen, så går du på den gamle vej, der førte op til Kronborghus. Udover Kronborghuset var naboerne gården Klokkerholm, møllen og Bredkær Præstegård.

I 1928 blev kirkegårdsarealet udvidet. Området vest for den gamle vej til Kronborghus blev taget i brug. Det bevidner Alfred Chemnitz i sin dagbog: ”3. maj 1928: Thorhauges lille Pige blev Begravet i Dag på den Nye Kirkegaard og denne blive indviet”.

I 1800-tallet måtte man ikke begrave mordere og selvmordere i indviet jord, og de fik ikke jordpåkastelse. Mange blev kulet ned udenfor kirkediget. Det er sandsynlig sket udenfor det tidligere vestre kirkedige, således at disse misdædere fra 1928 nu ligger i indviet jord.

Kirkegårdsarealet blev igen udvidet i 1974 og 1983. Grunnet Hansen, Agerbækvej, skænkede kirken arealet nord for kirkediget og området omkring Gretheshøj (bronzealder gravhøj) i 1974. Indvielsen af området og første begravelse her skete i 1983.

Flisebelægningen på flisevejen er fra 2008 og skænket af Kristian Sørensen. Lapidariet blev oprettet i 2010 i samarbejde med kommunens museumsudvalg. Der tages løbende stilling til hvilke sten der skal bevares i lapidariet, afhængig af gravstens stil eller personens betydning for lokalsamfundet. Kirkediget blev renoveret i 2010. flere områder, især det nordøstlige hjørne, blev omlagt. Betonen blev fjernet og der blev sået blomster og græs i diget.