Alle børn og unge fra 3. klassetrin og opefter kan synge i korskolen. Koret medvirker i sæson til gudstjenester og kirkekoncerter.

Undervisningen består af fagene sang, hørelære og gudstjenestelære. I hørelære får du kendskab til nodeværdier, nodesystem, nodealfabetet, forskellige rytmer, taktarter, form og melodier. I gudstjenestelære arbejder vi med højmessens forløb, korsvar og almen forståelse af kirkens virksomhed. I sang lærer man at bruge sangstemmen, en- og flerstemmighed, en lang række sange og salmer - både nye og gamle. Korprøverne tilrettelægges sådan at vi arbejder med flere af fagene på samme tid. Mod slutningen af sæson får alle et korsangerbevis efter endt prøve.

Vi forventer kun at man kan lide at synge, møder op så tit du kan, og bidrager positivt til det sociale samvær.

Koret er medlem af Folkekirkens Ungdomskor og deltager derigennem i et årligt korstævne sammen med hundrede andre kirkekorsangere fra hele Nordjylland.

Korprøver finder sted torsdag eftermiddage på Klokkerholm Skole. Tilmelding og nærmere information sker ved henvendelse til organist Lasse Christensen.

Klik her og hent indbydelse for korsæson 2020-21.