Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Medlemskab af Den Danske Folkekirke

Indmeldelse: Ved dåben bliver man automatisk medlem af Den Danske Folkekirke. Hvis du har meldt dig ud af folkekirken og siden har fortrudt, kan du søge om genoptagelse hos sognepræsten. Dette vil oftest finde sted ved en samtale.

Her kan du læse yderligere information om medlemskab af folkekirken.

Udmeldelse: Hvis du ønsker at melde dig ud af Den Danske Folkekirke, kan du enten sende et brev med navn, CPR-nummer, anmodning om udmeldelse og underskrift til sognepræsten vedlagt din dåbsattest, eller du kan lave en sikker henvendelse til sognepræsten med en anmodning om udmeldelse. Ved personligt fremmøde, skal borgeren skrive på et stykke papir, at der ønskes udmeldelse eller genindtræden, og skrive under. Du modtager senere en ny dåbsattest med en påtegning om udmeldelsen.

Efter udmeldelse af folkekirken skal du være opmærksom på følgende:

  • Du betaler ikke længere kirkeskat.
  • Du er stadig velkommen i kirken, men har ikke længere ret til kirkelig betjening eller stemmeret til menighedsrådsvalg.
  • En udmeldelse er en tilkendegivelse af, at man ikke ønsker en kirkelig begravelse og en præsts medvirken. Man skylder derfor sine nærmeste pårørende at oplyse om udmeldelsen og tilkendegive, hvordan man så måtte ønske afskeden grebet an.

Her kan du læse yderligere information om udmeldelse af folkekirken.


Sognebåndsløsning: Som hovedregel hører man til det sogn, man bor i, og har dermed ret til at blive betjent af de præster og i den kirke/kirker, der er i sognet, hvis man er medlem af folkekirken. Man har dog mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til sognepræsten i et andet sogn, end der, hvor man bor. Dermed får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn.

Ønsker du at løse sognebånd, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til. Her kan du kan læse nærmere om reglerne for sognebåndsløsning.