Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Medlemskab af Den Danske Folkekirke

Indmeldelse: Ved dåben bliver man automatisk medlem af Den Danske Folkekirke. Hvis du har meldt dig ud af folkekirken og siden har fortrudt, kan du søge om genoptagelse hos sognepræsten. Dette vil oftest finde sted ved en samtale.

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken. Som medlem af et andet evangelisk-luthersk trossamfund i Danmark, kan du blive medlem af folkekirken ved at tilslutte dig en menighed i folkekirken og melde dig ind hos sognepræsten.

Hvis du er døbt i et evangelisk-luthersk trossamfund i udlandet, bliver du automatisk medlem af folkekirken, når du flytter til Danmark, med mindre du meddeler, at du ikke ønsker det.

Her kan du læse yderligere information om medlemskab af folkekirken.

Udmeldelse: Hvis du ønsker at melde dig ud af Den Danske Folkekirke, kan du enten sende et brev med navn, CPR-nummer, anmodning om udmeldelse og underskrift til sognepræsten vedlagt din dåbsattest, eller du kan lave en sikker henvendelse til sognepræsten med en anmodning om udmeldelse. Ved personligt fremmøde, skal borgeren skrive på et stykke papir, at der ønskes udmeldelse eller genindtræden, og skrive under.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog samtykke i beslutningen.

Kirkebogsføreren registrerer udmeldelsen i kirkebogen og den bliver automatisk registreret i CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en påtegning om, at du er udtrådt af folkekirken, og hvornår det er sket.

Efter udmeldelse af folkekirken skal du være opmærksom på følgende:

  • Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen.
  • Du er stadig velkommen i kirken, men har ikke længere ret til kirkelig betjening eller stemmeret til et menighedsrådsvalg.
  • Ved de fleste kirkegårde er prisen for gravsted m.v. højere for personer, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne.
  • En udmeldelse er en tilkendegivelse af, at man ikke ønsker en kirkelig begravelse og en præsts medvirken. Man skylder derfor sine nærmeste pårørende at oplyse om udmeldelsen og tilkendegive, hvordan man så måtte ønske afskeden grebet an.
  • Som medlem af folkekirken støtter du også via kirkeskatten en lang række kulturelle og sociale tiltag som kirken er involveret i. Når du melder dig ud af folkekirken, trækker du samtidig din støtte tilbage til disse lokale tiltag landet over.
  • Du kan godt blive viet i folkekirken, hvis din kommende ægtefælle er medlem og få dit barn døbt, selv om du ikke selv er medlem af folkekirken.

Her kan du læse yderligere information om udmeldelse af folkekirken.


Sognebåndsløsning: Som hovedregel hører man til det sogn, man bor i, og har dermed ret til at blive betjent af de præster og i den kirke/kirker, der er i sognet, hvis man er medlem af folkekirken. Man har dog mulighed for ved sognebåndsløsning at slutte sig til sognepræsten i et andet sogn, end der, hvor man bor. Dermed får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn.

Ønsker du at løse sognebånd, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til. Her kan du kan læse nærmere om reglerne for sognebåndsløsning.