Når en person dør, skal du/I som pårørende anmelde begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden - det vil sige sognepræsten i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Der er tradition for (men ikke et krav), at de pårørende lader bedemanden ordne anmeldelsen til sognepræsten, sammen med en række andre praktiske forhold. Anmeldelsen sker via borger.dk

Som pårørende tager man stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen. Afdødes medlemskab i Folkekirken tages som regel som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse/bisættelse.

Forud for en kirkelig begravelse/bisættelse har sognepræsten en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdødes liv og om hvilke salmer, der skal synges i kirken.

Kirkegårdene: Hent vedtægter for Hellevad Kirkegård her og tilæg til kirkegårdsvedtægt her. Hent vedtægter for Ørum Kirkegård her.​ Find gravsteder på Hellevad Kirkegård her. Find gravsteder på Ørum Kirkegård her. Hent takstbladet 2021 her. Hent kirkegårdbrochuren for Hellevad Kirkegård her.
Bemærk at alle regninger fra Hellevad og Ørum Kirkegårde sendes over e-Boks. Dem, som ikke er tilmeldt e-Boks får stadig tilsendt per brev.

Kirkegårdstakster: Nedenstående priser er vejledende. Priser på gravsteder for ikke-folkekirkemedlemmer og andet vedrørende kirkegårdene rettes henvendelse til kirkegårdskontoret. Find kontaktinformationer på graverne her.

Plade i græsplæne:
Erhvervelse 10 år: 434,90 kr.
Urnenedsættelse: 875,90 kr.
Vedligeholdelse: 4.619,60 kr.   

Retningslinjer for udsmykning af plænegravsteder på Hellevad Kirkegård.

Anonym begravelse:
Urne
Erhvervelse 10 år: 210,00 kr. kr.
Urnenedsættelse: 875,90 kr.
Vedligeholdelse: 3706,90 kr.          

Kiste
Erhvervelse 30 år: 652,20 kr.
Gravkastning: 4.642,29 kr.
Vedligeholdelse i 30 år: 1.7344,20 kr.

Gravsted med to pladser:
Erhvervelse 30 år: 6.068,10 kr.
Gravkastning: 4.642,29 kr.      

Vedligeholdelse 1 år: 1.279,18 kr.
Grandækning 1 år: 663,55 kr.

Vedligeholdelse 30 år: 42.576,00 kr.
Grandækning 30 år: 19.906,50 kr.

Urnegravsted:
Erhvervelse 10 år: 532,61 kr.
Urnenedsættelse: 875,90 kr.

Vedligeholdelse 1 år: 627,74 kr.
Grandækning 1 år: 370,78 kr.  

Vedligeholdelse 10 år: 6.505,00 kr.
Grandækning 10 år: 3.707,80 kr.