Prædikestol

Prædikestolen er fra 1614, og det vil altså sige den periode, som kaldes renæssancen. Fra denne periode stammer også de første stolestader og altertavlen. Det er en såkaldt karnaptype, og den har bomærker for Jens Jensen (præst ved kirken omkring 1578 til 1614, og som også har skænket de to alterstager) og Peder Jensen.

Den er rigt forsynet med latinske indskrifter. På ydersiden af selve prædikestolen er der øverst en række af smalle felter: COELVM ET TERRA PERIBVNT VERBA AVTEM MEAS NON (Himmelen og jorden vil forgå, men mine ord ikke). Nederst er der en række af bredere felter: DEVS HOMO FACTVS REST PRO NOBIS (Gud er blevet til menneske for os) - HIC EST FILIVS MEVS DILECTVS (Her er min søn den udvalgte) - (TRADITVS EST PROPTER PECATA NOSTRA (Han er blevet overgivet på grund af vore synder) IIPI 1614 (Jens Jensen, Peder Jensen) _ ASCENDO AD PATREM MEVM ET PATREM VESTVM (Jeg stiger op til min fader og jeres fader).

 

Men den mest interessante - og pudsige - latinske tekst findes på et sted, hvor den normalt kun ses af præsten, nemlig indeni prædikestolen. Her finder man følgende sentens: SVGGESTVM EST PASTORIS ASCENDERE ALIQVOD DICERE ET ITERNUM DESCENDERE (Det foreslås af præsten stiger op, siger noget og atter stiger ned). Denne opfordring, som i øvrigt findes i enkelte andre prædikestole i Vendsyssel, er den latiniseret udgave af Luthers råd til de præster, hvis prædikeners længde var påvirket dels af den reformatoriske iver og dels af den katolske tids traditioner for langvarige messer.

Stoleværk

Det oprindelige stoleværk (kirkebænke) var fra renæssancen. Altså cirka samtidig med prædikestolen fra 1614. Ved restaureringen i 1940-41 måtte selve bænkene kassereres, men det lykkedes at bevare selve stolelågerne.

Præstetavle

Sognepræster i Hellevad Sogn siden Reformationen

Niels Drübe, omkring 1530
Jens Thøgersen, omkring 1538
Mikkel Jensen Bredkær, omkring 1550
Peder Stindben, omkring 1550
Jens Knudsen, omkring 1560
Jens Jensen Jetzmark, 1578-1614
Christen Gertsen Kobberup, 1616-1665
Anders Jensen Hals, 1665-1698
Peder Andersen Brøndlund, 1698-1733
Peder Kjeldsen Paludan, 1733-1758
Adam Daniel Sixtussen Aspach, 1758-1772
Niels Westesen Schou, 1772-1774
Jens Lauritsen Wadum, 1774-1796
Andreas Ginge, 1796-1804
Usias Arnt Dyssel Sadolin, 1804-1805
Niels Wadum Rømer, 1805-1818
Niels Hansen Wacher, 1819-1847
Georg Høst, 1847-1856
Jakob Elisæus Gjellebøl, 1856-1857
Peter Christian Asmussen, 1857-1868
Edvardt von Spreckelsen, 1868-1877
Adam Gottlieb Boserup Wind, 1877-1886
Laurits Madsen Tolstrup, 1886-1900
Carl Wilhelm Ronald Gamborg, 1900-1916
Laurits Anders Nicolaj Tuxen, 1916-1921
Ejler Claussen, 1922-1933
Olav Wilhelm Rørdam Ronnevie, 1933-1945
Helge Grell, 1946-1953
Niels Thomsen Porsborg, 1953-1967
Christian Villian Nielsen, 1967-1976
Jørgen Børglum Larsen, 1977-1996
Ole Skov Thomsen, 1997-2017
Sandra Fossdal Nielsen, 2018-

 

Degne i Hellevad Sogn:

(Kilder: Fra Aksel Kristensens arkiv)

Christen Degn, ?-1576
Niels Lauridsen, ?-1620
Erik Degn, 1629-1649 (afsat pga. omgang med fjenden)
Hans Eriksen, 1649-1667
Morten Pedersen Albæk, 1667-1675
Christen Rasmussen, 1675-1713
Jens C. Nørholm, 1713-1735
Ole Hortulan, 1736-1740
Thomas Montagne, 1740-1742
Jens Jørgensen Seidelin, 1743-1745
Niels Iversen, 1746-1794
Niels Pedersen Thorum, 1794-1797
Jens Pedersen Slottved, 1800-1846