Altertavle

Altertavlen er en lutheransk fløjtavle - det vil sige en altertavle med oplukkelige sidehængte fløje - i barokstil fra omkring 1600 med et korsfæstelsesmaleri. Den har fire spidsgavle og er dekoreret med akantusværk (gengivelser af blade af akantusplanten, som vokser i middelhavslandene) og er restaureret i 1941.

Under altermaleriet er der to inskriptionerstavler med latinske tekster: INTROIBO AD ALTARE DEI AD DEVM (Jeg vil gå til Guds alter, til Gud) og QVI LAETIFICAT IVVENTVTEM MEAM (Han som glæder min ungdom) fra salme 43 vers 4.

Tidligere altermaleri

I 1893 blev et nyt altermaleri - kopi efter Carl Blochs "Kristus i Gethsemane" - indsat i stedet for det oprindelige. Ved restaureringen i 1941 blev malerierne på ny ombyttet, og maleriet fra 1878-79 hænger nu i tårnrummet.

Det originale maleri hænger i Sankt Hans Kirke i Odense.

Kirkesølv

Alterkalken er af sølv og meget særpræget. Den har en speciel seksdelt fod - en såkaldt sekspasfod - med evangelistmedaljoner. Midt på stilken sidder en kunstfærdig udformet sengotisk knop. Alterkalken er fra 1600-tallet.

I 1978 blev den restaureret af Bent Exner og ved samme lejlighed blev den forsynet med øseske lavet af samme kunstner.

Udover alterkalken er der en disk fra 1700-tallet.

Under forårspløjningen 1941 på præstegårdens mark cirka 300 meter fra præstegården fandt man en prægtig, stor sølvkande og et par bægre. Efter rensning kom initialerne for præsten Christen Gertsen Kobberup og hans hustru, Maren Larsdatter tilsyne. Kanden, som er beskadiget, er fremstillet af Aalborg-guldsmeden Hans Hansen Holm, hvis mærke er stemplet i kandens bund. Mens Christen Gertsen Kobberup var præst i sognet, var området besat af svenskerne (1657-58), og det er højt sandsynligt, at præstefolkene har nedgravet deres kostbarheder for at de ikke skulle falde i fjendens hænder. Kanden og bægrene er nu udstillet i Nationalmuseets kirke- og middelalderafdeling og er omtalt og afbildet i bogen 'Danefæ', som blev udgivet i forbindelse med Dronning Margrethe II's 40 års fødselsdag.

Alterstager

Alterstagerne er af messing, og har begge indskrift: HER IENS IENSSØN I BREKINER OC BERETE ANDERS DATER ANNO 1599.