Kulturkirkens formål er at anvende de nuværende og smukke rammer i Hellevad og Ørum Kirker. Kulturkirken står for at afholde kulturelle- og kulturbærende arrangementer, og giver publikummet spændende og anderledes oplevelser i kirkerummet. Kulturkirken skal betragtes som et vartegn for de kirkekoncerter, arrangementer og tilbud, som arrangeres under paraplyen Kulturkirken NICOLAUS.

Visionen er at styrke og fremme de kulturelle tilbud i samspil med foreninger og andre interesserede i lokalsamfundet. Kulturkirken vil bidrage til at udvikle og italesætte kirken, som en vigtig institution i samfundet, samt et fyrtårn for kultur, tradition og fællesskab.

Kulturkirken følger kirkeårets kalender, kirkens budskab og traditioner. Alt indhold har referencer til tro/kristendom, eksistens og forkyndelse, samt emner som er centrale og aktuelle for menneskelivet, fx glæde og sorg, lys og mørke, tro og tvivl, skyld og skam, lykke og ulykke.

Kirken er levende sten. Kirkekorene har en central rolle som aktør ved kirkekoncerterne, og medvirker også til at lokalbefolkningen bliver engageret. Det er vigtigt, at Kulturkirken medvirker til at skabe fællesoplevelser i menigheden.

Menighedsrådene er arrangører og økonomisk ansvarlig for kulturkirkens virke. Arrangementerne kan foregå i samarbejde med lokale foreninger og andre, der indgås samarbejdsaftaler med.