Kulturkirken står for at afholde kulturelle- og kulturbærende arrangementer, som skal give publikummet spændende og anderledes oplevelser i Hellevad og Ørum Kirker.

Vi vil gerne styrke og fremme de kulturelle tilbud i samspil med foreninger og andre interesserede i lokalsamfundet.

Læs mere om kulturkirken i menuen og tjek vores programkalender. Der er gratis entré til alle arrangementer.


Formål og vision

Kulturkirkens formål er at anvende de nuværende og smukke rammer i Hellevad og Ørum Kirker. Kulturkirken står for at afholde kulturelle- og kulturbærende arrangementer, og giver publikummet spændende og anderledes oplevelser i kirkerummet. Kulturkirken skal betragtes som et vartegn for de kirkekoncerter, arrangementer og tilbud, som arrangeres under paraplyen Kulturkirken NICOLAUS.

Visionen er at styrke og fremme de kulturelle tilbud i samspil med foreninger og andre interesserede i lokalsamfundet. Kulturkirken vil bidrage til at udvikle og italesætte kirken, som en vigtig institution i samfundet, samt et fyrtårn for kultur, tradition og fællesskab.

Kulturkirken følger kirkeårets kalender, kirkens budskab og traditioner. Alt indhold har referencer til tro/kristendom, eksistens og forkyndelse, samt emner som er centrale og aktuelle for menneskelivet, fx glæde og sorg, lys og mørke, tro og tvivl, skyld og skam, lykke og ulykke.

Kirken er levende sten. Kirkekorene har en central rolle som aktør ved kirkekoncerterne, og medvirker også til at lokalbefolkningen bliver engageret. Det er vigtigt, at Kulturkirken medvirker til at skabe fællesoplevelser i menigheden.

Menighedsrådene er arrangører og økonomisk ansvarlig for kulturkirkens virke. Arrangementerne kan foregå i samarbejde med lokale foreninger og andre, der indgås samarbejdsaftaler med.


Om Sct. Nicolaus
I dag er han måske mest kendt som julemanden, men han var oprindeligt en græsk biskop. Sankt Nikolaus (eller Sankt Nikolaj) levede fra cirka 280-350 og var biskop i Myra i Lykien i Lilleasien, som svarer til det nuværende Tyrkiet, i det fjerde århundrede. Historisk vides kun lidt om Nikolaus, men fra det sjette århundrede blev hans grav et søgt valfartssted. Han blev i det niende århundrede indført i Vesteuropa af pave Nikolaus den første. 
Nikolaus er skytshelgen for Rusland, Grækenland og Sicilien, og for flere erhvervsgrupper som skippere, fiskere, bagere, apotekere og jurister, men dog især for børn. Hans navn hører til blandt de populæreste dåbsnavne i den kristne verden (Nikolaj, Niels, Claus/Klaus, Niklas med flere).
 
Sidenhen er over 2000 kirker blevet indviet til ham og bærer hans navn, heraf alene 400 kirker i England. Mange kirker i Danmark er ligeledes opkaldt efter ham. Særligt kirker, der ligger ud til vandet er viet til Sankt Nikolaus. Hellevad Kirke er viet til Sankt Nicolaus.
 
Legender om Sankt Nicolaus
En fattig mand i Myra havde tre døtre. Desværre var manden så fattig, at han ikke havde råd til at give sine døtre en medgift. Medgiften var nødvendig for at døtrene kunne blive gift, når de blev voksne. Hvis døtrene ikke kunne blive gift, var der næppe nogen anden mulighed, end at de måtte blive prostituerede for at kunne forsørge sig selv. Det plagede manden meget. Han var imidlertid også en meget stolt mand, selv om han var fattig. Ingen skulle komme og give ham penge som velgørenhed.
 
Biskop Nikolaus hørte om mandens problem og besluttede at hjælpe ham. Fordi manden ikke ville modtage penge, måtte Nikolaus give ham dem i al hemmelighed. Den mest enkle version af denne legende siger, at Nikolaus gik hen til mandens hus i ly af natten og kastede tre poser med guldmønter én pose for hver datter ind ad vinduet. Manden brugte mønterne som medgift, og døtrene blev gift og undgik prostitution.
 
Ifølge en mere udførlig beretning foregik Nikolaus' gavegivning over tre år: Hvert år, når en af døtrene var ved at nå myndighedsalderen, gik Nikolaus hen til mandens hus og kastede en pose guld ind ad vinduet. Det skete netop natten før, at pigen nåede den giftemodne alder.
 
Manden ville gerne vide, hvem det var, der gav ham pengene, så han udtænkte en plan. Natten før den tredje datter nåede myndighedsalderen, lagde han sig på lur ved vinduet for at afsløre den hemmelighedsfulde velgører.
Nikolaus hørte imidlertid om mandens plan, så i stedet for at kaste posen ind ad vinduet, kastede han den denne gang ned gennem skorstenen. Datteren havde netop vasket sine strømper og hængt dem til tørre over ildstedet. Posen med guld faldt ned gennem skorstenen og landede i en strømpe. Herfra er der selvfølgelig ikke langt til historierne om julemanden, der kravler ned gennem skorstenen julenat og putter gaver i de til lejligheden ophængte sokker.
 
En anden legende om Nikolaus fortæller, at han engang reddede en sømand, der var faldet over bord, fra at drukne.
 
En tredje legende fortæller, at han genopvækkede tre børn, der var blevet slået ihjel af en grusom, kannibalsk slagter under en hungersnød.
 
På grund af alle disse legender betragtes han som skytshelgen for både søfolk, børn, fattige, pantelånere og mange andre. Nikolaus er i det hele taget en af de mest populære helgener i kristendommen.
Som altid med legender er det svært at sige, hvor meget der er sandt, og hvor meget der er senere tiders fromme videredigtninger. Der er nok ingen tvivl om, at Nikolaus var en god og gavmild mand. Men han har også andre sider, som er mindre kendte.
 
Fængsel og tortur
På Nikolaus' tid stod den kristne kirke over for to store trusler, én udefra og én indefra: For det første var de kristne i perioder stærkt forfulgt af de romerske myndigheder på grund af deres religion. Under kejser Diocletian oplevede de de voldsomste kristenforfølgelser nogensinde (303-311). Mange kristne ledere blev fængslet og tortureret, også biskop Nikolaus.
 
For det andet var kirken truet af en intern splittelse. Den østlige del af kirken var splittet i to partier: Biskop Alexander af Alexandria og hans efterfølger Athanasius var hovedmændene i det ene parti. De hævdede at Jesus Kristus var både Gud og menneske på samme tid. Det andet parti blev anført af præsten Arius (også fra Alexandria). De benægtede at Kristus var Gud. De mente, at han kun var et menneske, om end et helt exceptionelt godt menneske.
 
For Alexander og Athanasius og deres tilhængere var det selve frelsen, der stor på spil. Kort fortalt mente de, at hvis ikke Kristus både er Gud og menneske, har han ikke magt til at frelse mennesker fra døden. Kristenforfølgelserne ophørte i 311, men tilbage stod denne splittelse. Den nye kristne kejser Konstantin indkaldte derfor alle verdens biskopper, inklusive biskop Nikolaus, til et stort møde i Nikæa, tæt på Myra.
 
Nikolaus i Nikæa
Beretningerne fra mødet fortæller os, at biskopperne ved mødet i Nikæa var et besynderligt syn. Mange var mærket af tortur fra forfølgelserne, nogle havde endog mistet arme eller ben. Også Nikolaus kom til mødet, og han var sikkert heller ikke uberørt af pinslerne. Men han holdt modet højt, for det var en vigtig sag, han var kommet for at støtte.
 
Nikolaus var overbevist om, at Alexander og Athanasius havde ret. Det var derfor afgørende for ham, at Arius' lære ikke fik lov at sejre. Nikolaus havde ikke kun omsorg for menneskers materielle nød, men også deres åndelige nød. Kun hvis Kristus var både Gud og menneske, kunne han befri menneskene fra deres åndelige nød.
 
I alt deltog omkring 300 biskopper fra hele den kendte verden i mødet. Diskussionerne endte med, at alle undtagen to blev enige om, at Kristus både er Gud og menneske. Alexanders, Athanasius' og Nikolaus' synspunkt havde sejret. Resultatet blev formuleringen af den nikænske trosbekendelse. Den er endnu i dag er en del af næsten alle kristne kirkers teologiske grundlag, også folkekirkens.