Vi vil gerne styrke og fremme de kulturelle tilbud i samspil med foreninger og andre interesserede i lokalsamfundet. Folkekirken har et rigt musikliv og er samlet set den største arrangør af musikalske begivenheder i Danmark.

Kulturkirken NICOLAUS står for at afholde kulturelle- og kulturbærende arrangementer, som skal give publikummet spændende og anderledes oplevelser i og ved Hellevad og Ørum Kirker. Vi tilbyder også aktiviteter som salmesang for babyer - populært kaldet babysalmesang og mulighed for at synge i kor, samt kirkekoncerter, hvor både kirkernes egne kor, organist og kirkesanger giver koncert, men også med musikere/aktører udefra.

Begge kirker er udstyret med to gode og velklingne Frobeniusorgler på henholdsvis 14 (II/P) og 5 (I/P) stemmer. Derudover er der også klaverer til rådighed i begge kirker - et aktustisk klaver i Hellevad Kirke og et Roland HP-203 digital klaver i Ørum Kirke. Kirkerne råder også over et Bose PA-forstærkeranlæg med subwoofer, seks kor-mikrofoner, to sanger-mikrofoner, en trådløs mikrofon, to mixer, to Yamaha CP300 stage piano og percussionudstyr, heriblandt en cajon med stortrommepedal, chimes og forskellige rytmeinstrumenter.


Formål og vision

Kulturkirkens formål er at anvende de nuværende og smukke rammer i Hellevad og Ørum Kirker. Kulturkirken står for at afholde kulturelle- og kulturbærende arrangementer, og giver publikummet spændende og anderledes oplevelser i kirkerummet. Kulturkirken skal betragtes som et vartegn for de kirkekoncerter, arrangementer og tilbud, som arrangeres under paraplyen Kulturkirken NICOLAUS.

Visionen er at styrke og fremme de kulturelle tilbud i samspil med foreninger og andre interesserede i lokalsamfundet. Kulturkirken vil bidrage til at udvikle og italesætte kirken, som en vigtig institution i samfundet, samt et fyrtårn for kultur, tradition og fællesskab.

Kulturkirken følger kirkeårets kalender, kirkens budskab og traditioner. Alt indhold har referencer til tro/kristendom, eksistens og forkyndelse, samt emner som er centrale og aktuelle for menneskelivet, fx glæde og sorg, lys og mørke, tro og tvivl, skyld og skam, lykke og ulykke.

Kirken er levende sten. Kirkekorene har en central rolle som aktør ved kirkekoncerterne, og medvirker også til at lokalbefolkningen bliver engageret. Det er vigtigt, at Kulturkirken medvirker til at skabe fællesoplevelser i menigheden.

Menighedsrådene er arrangører og økonomisk ansvarlig for kulturkirkens virke. Arrangementerne kan foregå i samarbejde med lokale foreninger og andre, der indgås samarbejdsaftaler med.


Om Sct. Nicolaus

I dag er han måske mest kendt som julemanden, men han var oprindeligt en græsk biskop. Sct. Nikolaus (eller Sankt Nikolaj) levede fra cirka 280-350 og var biskop i Myra i Lykien i Lilleasien, som svarer til det nuværende Tyrkiet, i det fjerde århundrede. Historisk vides kun lidt om Nikolaus, men fra det sjette århundrede blev hans grav et søgt valfartssted. Han blev i det niende århundrede indført i Vesteuropa af pave Nikolaus den første. 

Nikolaus er skytshelgen for Rusland, Grækenland og Sicilien, og for flere erhvervsgrupper som skippere, fiskere, bagere, apotekere og jurister, men dog især for børn. Hans navn hører til blandt de populæreste dåbsnavne i den kristne verden (Nikolaj, Niels, Claus/Klaus, Niklas med flere).

Sidenhen er over 2000 kirker blevet indviet til ham og bærer hans navn, heraf alene 400 kirker i England. Mange kirker i Danmark er ligeledes opkaldt efter ham. Særligt kirker, der ligger ud til vandet er viet til Sct. Nikolaus. Hellevad Kirke er viet til Sct. Nicolaus.