Graver og kirketjener ved Hellevad Kirke

Henrik Jul Larsen

(+45) 98 28 46 47
hellevadkirke@mail.dk

Mandag er fast fridag.

Hellevad Kirkegårdskontor
Møllebrovej 1A, Klokkerholm
DK-9320 Hjallerup

På Hellevad Kirkegård er Lars Holger Jensen og Bente Kovsholt Kristensen også ansat som gravermedhjælpere.


Graver og kirketjener ved Ørum Kirke
Kirkesanger ved Hellevad og Ørum Kirker

Mette Bjørn

(+45) 98 28 21 56
oerumkirke@gmail.com

Mandag er fast fridag.

Ørum Kirkegårdskontor
Vestermarksvej 2, Ørum Kirkeby
DK-9320 Hjallerup

På Ørum Kirkegård er Mona Christensen også ansat som gravermedhjælper.


Organist og kirkekorleder ved Hellevad og Ørum Kirker

Lasse Christensen

(+45) 28 39 77 90
lasse@hellevadkirke.dk

Mandag er fast fridag.

Lasse leder kirkens korarbejde (korskole, kirkekor, motetkor og fælleskor), ansvarlig for kirkekoncerter, sognearrangementer, hjemmeside/kirkekalender, babysalmesang, avisannoncering/pressemeddelelser/plakater etc. og Kulturkirken NICOLAUS. Lasse er formand for aktivitetsudvalget, medlem af gudstjenesteudvalget, medhjælper til minikonfirmandundervisning og arbejder med forskellige opgaver og projekter, fx inden for skole-kirkesamarbejde, alsang og begivenheder. Derudover leverer han orgelspil til gudstjenester, vielser og bisættelser/begravelser, foruden at tilrettelægge musikgudstjenester og andre særgudstjenester i samarbejde med sognepræsten.