Graver og kirketjener ved Hellevad Kirke

Henrik Jul Larsen

(+45) 98 28 46 47
hellevadkirke@mail.dk

Mandag er fast fridag.

Hellevad Kirkegårdskontor
Møllebrovej 1A, Klokkerholm
DK-9320 Hjallerup

På Hellevad Kirkegård er Lars Holger Jensen og Bente Kovsholt Kristensen ansat som gravermedhjælpere.


Graver og kirketjener ved Ørum Kirke
Kirkesanger ved Hellevad og Ørum Kirker

Mette Bjørn

(+45) 98 28 21 56
oerumkirke@gmail.com

Mandag er fast fridag.

Ørum Kirkegårdskontor
Vestermarksvej 2, Ørum Kirkeby
DK-9320 Hjallerup

På Ørum Kirkegård er Mona Christensen ansat som gravermedhjælper.


Organist og kirkekorleder ved Hellevad og Ørum Kirker

Lasse Christensen

(+45) 28 39 77 90
lasse@hellevadkirke.dk

Mandag er fast fridag.

Lasse leder kirkens korarbejde, ansvarlig for kirkekoncerter, sognearrangementer, hjemmeside/kirkekalender, babysalmesang, sociale medier, avisannoncering/pressemeddelelser/plakater etc. og Kulturkirken NICOLAUS. Lasse er formand for aktivitetsudvalget, medlem af gudstjenesteudvalget, medhjælper til minikonfirmandundervisning og arbejder med forskellige opgaver og projekter, fx inden for skole-kirkesamarbejde, alsang og særbegivenheder. Derudover leverer han orgelspil til højmesser og gudstjenester, vielser og begravelser, foruden at tilrettelægge musikgudstjenester og familiegudstjenester i samarbejde med sognepræsten.