Menighedsrådene består af folkevalgte medlemmer + sognepræsten (født medlem). I Hellevad Sogns Menighedsråd sidder der seks medlemmer og i Ørum Sogns Menighedsråd sidder der fem medlemmer. MR-medlemmerne er valgt for fire år. Næste valg er i november 2016.

Find navne på MR-medlemmerne i menuen til venstre.


Kirkestatistik

(pr. 1. januar 2018)

Hellevad Sogn
Antal folkekirkemedlemmer: 1.332
Antal indbyggere: 1.493

Ørum Sogn
Antal folkekirkemedlemmer: 655
Antal indbyggere: 732

Folkekirkemedlemsprocenten i pastoriatet: 89,3 (pr. 1. januar 2018).