Folkekirken har et rigt musikliv og er samlet set den største arrangør af musikalske begivenheder i Danmark.

Vi tilbyder salmesang for babyer - populært kaldet babysalmesang, mulighed for at synge i en række kor: korskole, kirkekor, motetkor og fælleskor, samt kirkekoncerter, hvor både kirkernes egne kor, organist og kirkesanger giver koncert, men også med musikere/aktører udefra.

Derudover er gudstjenesterne fyldt af musik, ja, søndagens højmesse bliver faktisk kaldet for en salmesangsgudstjeneste. Udover fem salmer, bliver der typisk spillet flere stykker musik, fx præludium, motet og korsang under nadveren.

Kirkernes primære instrument er pibeorglet. Begge kirker er udstyret med to gode og velklingne Frobeniusorgler. Derudover er der også klaverer til rådighed i begge kirker - et aktustisk klaver i Hellevad Kirke og et Roland HP-203 digital klaver i Ørum Kirke. Kirkerne råder også over et Bose PA-forstærkeranlæg med subwoofer, seks kor-mikrofoner, to sanger-mikrofoner, en trådløs mikrofon, to mixer, Yamaha CP300 stage piano og percussionudstyr, heriblandt en cajon med stortrommepedal.


Salmesang for babyer

Salmesang for babyer er et musikalsk tilbud for babyer fra nul til tolv måneder med enten mor eller far. Baby-salmesang, som det også hedder, handler om at skabe kvalitetstid gennem musik og salmer, bevægelse og rytmik i samspil med forældre og barn. Sang og musik er med til at stimulere dit barns kreative udvikling. Derudover er du med i et fællesskab med andre børn og forældre fra lokalsamfundet. 

Du får kendskab til den danske salmeskat, nye og utraditionelle oplevelser i kirkerummet og musikalske redskaber, når der skal soves, leges og/eller trøstes.

Det handler ikke om hvordan du synger. Dit barn elsker lyden af din stemme. Ja, baby synes det er verdens bedste lyd. Derfor skal du på ingen måde være bekymret for det sanglige. Det kommer først og fremmest an på at få en god og anderledes oplevelse sammen med din baby.

Organist Lasse Christensen instruerer og leder sangen. Vi synger ikke alle salmevers igennem på en gang, men øver os blot nogle få vers og til sidst kan vi salmerne udenad. Efterfølgende hygger vi os med kaffe og rundstykker, mens vi 'snakket af'.

Der kræves ingen folkekirkemedlemskab eller religiøse overbevisninger for at deltage. Der er plads til ti babyer på et hold og det er gratis at deltage.

Kontakt Lasse for nærmere info og hvornår næste hold starter. Vi opretter et hold, når der er tilstrækkelig mange babyer. Lasse kan kontakes på mail: lasse@hellevadkirke.dk eller telefon/SMS: 28 39 77 90.

Tilbuddet foregår i et tæt samarbejde med Hjallerup Kirke, så alle interesserede kan deltage på tværs af sognegrænserne.


Hellevad-Ørum Kirkekor

Korskolen og kirkekoret for alle børn og unge fra henholdsvis 3.-5 klasse og 6.-8. klasse. Korene medvirker sammen med korskolen til omkring ti gudstjenester og seks-syv kirkekoncerter om året, heriblandt til gospeldag, konfirmationer og lysmesse. Til jul går korene luciaoptog til luciakoncerten, synger en lille adventskoncert på plejehjemmet og medvirker juleaften. Derudover deltager korskolen og kirkekoret i et årligt korstævne sammen med over hundrede andre kirkekorsangere fra Nordjylland.

I løbet af sæsonen lærer man op mod tres sange og salmer - både nye og gamle.

Der lægges stor vægt på hyggeligt samvær og på at få mange gode oplevelser. Koristerne optjener lidt lommepenge efter endt prøvetid på tre måneder.

I korene lærer du:

  • at bruge stemmen og udvikle den.
  • at bruge støtten, at trække vejret, at have en rigtig kropsholdning mv.
  • salmer og sange - både klassiske og rytmiske, nye og gamle.
  • en- og flerstemmighed, solmisation (do-re-mi), Music Mind Games.
  • at optræde til gudstjenester og kirkekoncerter.
  • at få gode kor- og sangoplevelser med hinanden.

Kravene for at være med i korene er:

  • at du møder til så mange korprøve og gudstjenester som muligt.
  • at du kan lide at synge.
  • at du bidrager positivt til det sociale samvær i koret.

Korprøver finder sted torsdage i musiklokalet på Klokkerholm Skole. Korskolen fra klokken 13.50-14.50 og kirkekoret fra klokken 15-16, dog ikke i skoleferierne og på helligdage.

Elever som har UUV, er, efter aftale med skolen, fritaget, så de kan komme til korsang.

Tilmelding sker ved henvendelse til organist Lasse Christensen: lasse@hellevadkirke.dk / 28 39 77 90.

Koret er medlem af Folkekirkens Ungdomskor.


Hellevad-Ørum Motetkor

Motetkoret består af sangere fra 8. klasse og opefter, som medvirker ved gudstjenester og kirkekoncerter i begge kirker.

Koret øver primært kun i forbindelse med gudstjenester, hvor de medvirker med introitus (indgangsmusik/præludium) og motet (efter prædiken), samt sang under nadveren til højmesser. Der synges på dansk, engelsk og latin. Koristerne er lønnet.

Organist Lasse Christensen leder koret.


Ørum Kirkes Fælleskor

Fælleskoret består af frivillige sangglade mennesker, som medvirker ved tre-fire årlige arrangementer i Ørum Kirke. Eneste krav for at medvirke er lysten til at synge - der forventes hverken nodekendskab eller sangereksamen.

Forinden hvert arrangement mødes fælleskoret til en øvegang, hvor vi lærer repertoiret. Alle deltagere får desuden tilsendt lydfiler per mail, så man også kan høre sangene derhjemme. Alle sangene synges enstemmigt.

Har du lyst til at være med næste gang? Kontakt organist Lasse Christensen, gerne via mail: lasse@hellevadkirke.dk eller pr. telefon/SMS 28 39 77 90.​