Folkekirken har et rigt musikliv og er samlet set den største arrangør af musikalske begivenheder i Danmark.

Vi tilbyder salmesang for babyer - populært kaldet babysalmesang, mulighed for at synge i en række kor, samt kirkekoncerter, hvor både kirkernes egne kor, organist og kirkesanger giver koncert, men også med musikere/aktører udefra.

Derudover er gudstjenesterne fyldt af musik, ja, søndagshøjmessen bliver faktisk kaldet for en salmesangsgudstjeneste. Udover fem salmer, bliver der altid spillet orgelmusik som præludium eller korsang som introitus, motet efter prædiken og somme tider korsang under nadveren.

Kirkernes primære instrument er pibeorglet. Begge kirker er udstyret med to gode og velklingne Frobeniusorgler på henholdsvis 14 (II/P) og 5 (I/P) stemmer. Derudover er der også klaverer til rådighed i begge kirker - et aktustisk klaver i Hellevad Kirke og et Roland HP-203 digital klaver i Ørum Kirke. Kirkerne råder også over et Bose PA-forstærkeranlæg med subwoofer, seks kor-mikrofoner, to sanger-mikrofoner, en trådløs mikrofon, to mixer, Yamaha CP300 stage piano og percussionudstyr, heriblandt en cajon med stortrommepedal, chimes og forskellige rytmeinstrumenter.


Salmesang for babyer

Salmesang for babyer er et musikalsk tilbud for babyer fra nul til tolv måneder med enten mor eller far.

Baby-salmesang, som det også hedder, handler om at skabe kvalitetstid gennem musik og salmer, bevægelse og rytmik i samspil med forældre og barn. Sang og musik er med til at stimulere dit barns kreative udvikling. Derudover er du med i et fællesskab med andre børn og forældre fra lokalsamfundet. 

Du får kendskab til den danske salmeskat, anderledes oplevelser i kirkerummet og en tæt relation til kirken, og musikalske redskaber, når der skal soves, leges og/eller trøstes.

Det handler ikke om hvordan du synger. Dit barn elsker lyden af din stemme. Ja, baby synes det er verdens bedste lyd. Derfor skal du på ingen måde være bekymret for dine syngeevner. Det kommer først og fremmest an på at få en god oplevelse sammen med din baby.

Organist Lasse Christensen instruerer og leder sangen. Vi synger ikke alle salmevers igennem på en gang, men øver os blot nogle få vers, og til sidst kan vi dem udenad. Efterfølgende lektionen hygger vi os med kaffe og brød mens vi 'snakket af'.

Der kræves ingen folkekirkemedlemskab eller religiøse overbevisninger for at deltage.

Kontakt Lasse for nærmere info og hvornår næste hold begynder. Vi opretter et hold, når der er tilstrækkelig mange babyer. Tilbuddet foregår i et tæt samarbejde med Hjallerup Kirke, så alle interesserede kan deltage på tværs af sognegrænserne. Deltagelse er gratis.


Hellevad-Ørum Kirkekor

Korskolen
Alle børn og unge fra 3. klassetrin og opefter kan synge i korskolen. Koret medvirker i sæson til gudstjenester og kirkekoncerter.

Undervisningen består af fagene sang, hørelære og gudstjenestelære. I hørelære får du kendskab til nodeværdier, nodesystem, nodealfabetet, forskellige rytmer, taktarter, form og melodier. I gudstjenestelære arbejder vi med højmessens forløb, korsvar og almen forståelse af kirkens virksomhed. I sang lærer man at bruge sangstemmen, en- og flerstemmighed, en lang række sange og salmer - både nye og gamle. Korprøverne tilrettelægges sådan at vi arbejder med flere af fagene på samme tid. Mod slutningen af sæson får alle et korsangerbevis efter endt prøve.

Vi forventer kun at man kan lide at synge, møder op så tit du kan, og bidrager positivt til det sociale samvær.

Koret er medlem af Folkekirkens Ungdomskor og deltager derigennem i et årligt korstævne sammen med hundrede andre kirkekorsangere fra hele Nordjylland.

Korprøver finder sted torsdag eftermiddage på Klokkerholm Skole. Tilmelding og nærmere information sker ved henvendelse til organist Lasse Christensen.

Kirkekoret
Kirkekoret består af korsangere fra 8. klasse og opefter, som medvirker ved gudstjenester og kirkekoncerter i Hellevad og Ørum Kirker.

Koret øver kun i forbindelse med gudstjenester, hvor de medvirker med et til to korsatser, foruden forsangere på salmesangen. Repertoiret er primært nyere klassiske korsatser for to til tre stemmer, og der synges på dansk, engelsk og latin. Koristerne er lønnet.

Man kan søge om optagelse i kirkekoret ved henvendelse til organist Lasse Christensen.