Motetkoret består af unge sangere fra 16 år og opefter, som medvirker ved gudstjenester og kirkekoncerter i begge kirker.

Vi øver primært kun i forbindelse med gudstjenesterne, hvor de medvirker med introitus (indgangsmusik/præludium) og motet (efter prædiken), samt sang under nadveren til højmesser. Der synges på dansk, engelsk og latin. Koristerne er lønnet pr. tjeneste.

Organist Lasse Christensen leder koret.