For hvem?
De to sorggrupper er et tilbud til voksne, der har mistet ved død, enten det er sket for flere år siden, eller det stadig er ret nyt. Med hensyn til børn, der har mistet, kan der også rettes henvendelse, og vi vil henvise til en sorggruppe for børn eller familier.

Om sorggrupperne
Sorggrupperne giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden.

At miste er detsamme som at miste en del af sig selv, uanset om tabet er nyt, eller om det ligger flere eller mange år tilbage. Den efterfølgende sorg er forbundet med mange skiftende og forskellige følelser som fx sorg,savn, vrede, frustration, lettelse, håb, skyld og bekymring.

Omgivelserne kan have svært ved at sætte sig ind i, hvordan det føles at miste en, man har nær. Derfor kan tabet også ud over savnet medføre stor ensomhed og isolation. Ofte går den enkelte rundt med en følelse af at være den eneste i verden, der har det så svært, hvorfor det kan være rart at tale med andre, der er i samme situation.

Målet med grupperne er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen.


Temaer, der blandt andet tales om:

  • Familiens historie
  • Dødsfaldet, bisættelse, gravsted etc.
  • Traditioner omkring mærkedage
  • Hvor går vi hen, når vi dør?
  • Netværket, hvordan er det?
  • Hverdagens problemer
  • Familiens reaktioner på sorgen
  • Hvordan udfyldes tiden/tomrummet efter afdøde?
  • Nye relationer, evtentuel ny kæreste/ægtefælle
  • Hvordan er det at være dig?

Præsentation
De tre sorggrupper har hjemme i Folkekirken, Brønderslev Provsti.
Sorggruppen i Dronninglund ledes af to erfarne sorggruppeledere, familieterapeut Birgitte Nygaard og pædagog Bente Rasmussen. Begge har i en del år stået for familiesorggruppen i Aalborg.
Sorggruppen i Brønderslev ledes af sygeplejerske Annelise Strange Møller, sygeplejerske Birthe Sørensen og tovholder i provstiets diakonigruppe samt medlem af Brønderslev Sogns Menighedsråd Else Hansen.
Sorggruppen i Hjallerup ledes af sogne- og diakonipræst Marie Kirketerp og sygeplejerske Lena Christensen. 

Alle syv har for nyligt deltaget i kurser om sorggrupper. 

Læs mere på Brønderslev Provsti.

Kontakt
For at høre nærmere om sorggrupperne eller for at aftale, hvordan du kommer med i en sorggruppe, kan du kontakte en af nedenstående sorggruppeledere:

Ivana Høgagard
Diakoni- og sognepræst                                

Birgitte B. Nygaard, telefon 22 52 12 56
Pædagog og familieterapeut

Bente Schärfe Rasmussen, telefon 23 65 89 90
Pædagog

Annlis Strange Møller, telefon 98 80  16 92
Sygeplejerske

Else Hansen, 98 82 30 35
Tovholder i diakonigruppen