Hellevad Kirkegård
Møllebrovej 1A, Klokkerholm
9320 Hjallerup


Hent vedtægter for Hellevad Kirkegård her og tilæg til kirkegårdsvedtægt her.

Find gravsteder på Hellevad Kirkegård her.

Hent takstbladet 2019 her.

Hent kirkegårdbrochuren for Hellevad Kirkegård her

Bemærk at alle regninger fra Hellevad Kirkegård sendes over e-Boks efter sommerferien 2017. Dem, som ikke er tilmeldt e-boks får stadig tilsendt pr. brev.


Priserne er vejledende. Priser på gravsteder for ikke-folkekirkemedlemmer og andet vedrørende kirkegårdene rettes henvendelse til kirkegårdskontoret.

Plade i græsplæne

Erhvervelse 10 år: 431,00 kr.
Urnenedsættelse: 851,95 kr.
Vedligeholdelse: 4.497,60 kr.   

Denne begravelsesform kan indtil videre kun tilbydes ved urnebegravelser på Hellevad Kirkegård.

Retningslinjer for udsmykning af plænegravsteder.


Anonym begravelse

Urne
Erhvervelse 10 år: 215,50 kr.
Urnenedsættelse: 851,95 kr.
Vedligeholdelse: 3664,10 kr.          

Kiste
Erhvervelse 30 år: 646,50 kr.
Gravkastning: 4.515,35 kr.
Vedligeholdelse i 30 år: 16.135,30 kr.


Gravsted med to pladser

Erhvervelse 30 år: 5.860,02 kr.
Gravkastning: 4.515,35 kr.      

Vedligeholdelse 1 år: 1.244,21 kr.
Grandækning 1 år: 643,65 kr.

Vedligeholdelse 30 år: 41.844,00 kr.
Grandækning 30 år: 19.309,50 kr.


Urnegravsted

Erhvervelse 10 år: 431,00 kr.
Urnenedsættelse: 851,95 kr.

Vedligeholdelse 1 år: 610,57 kr.
Grandækning 1 år: 302,73 kr.  

Vedligeholdelse 10 år: 6.348,80 kr.
Grandækning 10 år: 3.027,30 kr.