Indmeldelse

Ved dåben bliver man automatisk medlem af Folkekirken.

Hvis du har meldt dig ud af Folkekirken og siden har fortrudt, kan du søge om genoptagelse hos sognepræsten. Dette vil oftest finde sted ved en samtale.

Yderligere information om medlemsskab af Folkekirken kan læses her.


Udmeldelse

Hvis du ønsker at melde dig ud af Folkekirken, skal du sende et brev med navn, CPR-nummer, anmodning om udmeldelse og underskrift til sognepræsten vedlagt din dåbsattest. Du modtager senere en ny dåbsattest med en påtegning om udmeldelsen.

Efter udmeldelse af Folkekirken skal du være opmærksom på følgende:

  • Du betaler ikke længere kirkeskat.
  • Du er stadig velkommen i kirken, men har ikke længere ret til kirkelig betjening eller stemmeret til menighedsrådsvalg.
  • En udmeldelse er en tilkendegivelse af, at man ikke ønsker en kirkelig begravelse og en præsts medvirken. Man skylder derfor sine nærmeste pårørende at oplyse om udmeldelsen og tilkendegive, hvordan man så måtte ønske afskeden grebet an.

Yderligere information om udmeldelse af Folkekirken kan læses her.