Når en person dør, skal du/I som pårørende anmelde begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden - det vil sige sognepræsten i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl. Der er tradition for (men ikke et krav), at de pårørende lader bedemanden ordne anmeldelsen til sognepræsten, sammen med en række andre praktiske forhold. Anmeldelsen sker via borger.dk

Som pårørende tager man stilling til, om den afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om en præst skal medvirke ved begravelsen. Afdødes medlemskab i Folkekirken tages som regel som udtryk for et ønske om kirkelig begravelse/bisættelse.

Forud for en kirkelig begravelse/bisættelse har sognepræsten en samtale med de efterladte, hvor man bl.a. taler om den afdødes liv og om hvilke salmer, der skal synges i kirken.