Søndag d. 7. april 2019, kl. 19:00

SALMER
4 Giv mig Gud, en salmetunge
441, Alle mine kilder
71, Nu kom der bud fra englekor
73 Vi synger med Maria

Søndagens navn er Mariæ Bebudelses dag, og vi fejrer vores dåbsfad, som har 400-års jubilæum i år. Motivet på fadet er netop bebudelsen.

Cand.theol. Jette Bjørka Fosgaard indsættes som konstitueret sognepræst i et barselsvikariatet af provst Lise Lundgren. Klokkerholm Koret og kirkekoret medvirker.

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. Luk 1,26-38

Medvirkende
Lise Lundgren/Jette Bjørka Fosgaard
Sted
Hellevad Kirke, Bredkærsvej 2B, 9320 Hjallerup, Danmark