Udgivet tir d. 20. apr 2021, kl. 08:00

Lempelse af arealkravet samt ophævelse af anbefalinger om varighed og sang ved indendørs gudstjenester. Det er nogle af de ændringer, der kommer til at fremgå af de opdaterede retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund.

Efter dagens møde i sektorpartnerskabet for folkekirken, vil Kirkeministeriet opdatere sine retningslinjer. Fra onsdag d. 21. april gælder det ændrede forsamlingsforbud, indendørs og udendørs, som blev meldt ud i forbindelse med indgåelsen af den politiske aftale i fredags.

Nu er det også meldt ud, at arealkravet lempes, som folkekirkens task force i sidste uge opfordrede kirkeminister Joy Mogensen til at sørge for. Der er nu også kommet ændrede anbefaling om afstand - både generelt og ved sang, hvor det nu ikke længere anbefales, at menigheden ikke synger. 

- Jeg er meget tilfreds med, at vores ønske om lempelse af arealkravet ved gudstjenester og kirkelige handlinger er kommet med. Ligesom det er en stor glæde, at vi nu kan komme til at synge med på salmerne, selvfølgelig under forudsætning af, at der holdes mindst to meters afstand, når der synges, siger Landsforeningens formand, Søren Abildgaard.


Adskillige ændringer

De konkrete ændringer i retningslinjerne vil være følgende:

  • Ændrede forsamlingsforbud, både indendørs og udendørs, herunder bortfald af de særlige undtagelser for udendørs begravelser/bisættelser samt for udendørs gudstjenester m.v.
  • Lempelse af arealkrav fra 7,5 kvm pr. person til 2 kvm pr. person ved siddende arrangementer (4 kvm hvis der ikke i det væsentlige siddes ned). Det betyder, at indendørs forsamlingsforbud ikke gælder for folkekirken i lokaler, som de råder over, når der afholdes gudstjeneste, barnedåb og begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger. Folkekirken er i de situationer igen alene omfattet af et arealkrav, der er lempet fra 7,5 kvm pr. person til 2 kvm pr. person ved siddende arrangementer (4 kvm hvis der ikke i det væsentlige siddes ned). Ved udendørs aktiviteter, herunder gudstjenester vielser, barnedåb, begravelse/bisættelse eller lignende religiøse handlinger samt menighedsaktiviteter gælder det udendørs forsamlingsforbud på 50 personer.
  • Ændret anbefaling om afstand fra generelt 2 meter til generelt mindst 1 meter, dog mindst 2 meter hvis der synges.
  • Anbefalingerne om varighed og sang ved indendørs gudstjenester og kirkelige handlinger er ophævet.
  • Undtagelse fra forsamlingsforbuddet for indendørs foreningsliv for børn og unge under 18 år (ekskl. sangaktiviteter). Det betyder, at der nu er mulighed for indendørs konfirmand- og minikonfirmandundervisning med indtil 25 deltagere. Da sangaktiviteter ikke er omfattet, gælder denne mulighed ikke for børnekor o.l.
  • Præcisering af anbefaling om udluftning. Særligt ved aktiviteter med en varighed på mere end 2 time

Retningslinjerne bliver offentliggjort onsdag d. 21. april, når bekendtgørelserne kendes.

- Det er glædeligt, at Kirkeministeriet og kirkeministeren har lyttet og aktivt har bidraget til, at der atter bliver åbnet for et mere almindeligt kirkeliv, og så håber jeg på, at det snart bliver muligt at samle folkekirkens kor inden døre igen, siger Søren Abildgaard, som opfordrer til at menighedsrådene sørger for en god dialog lokalt med medarbejdere om lempelserne.


Menighedsrådsmøder

Det er muligt at afholde fysiske menighedsrådsmøder, uanset antallet af valgte medlemmer. Der er også fortsat mulighed for at holde møderne virtuelt, hvis et flertal i menighedsrådet ønsker det.

Når retningslinjerne er opdateret, kan du finde dem på vores coronainfo-side.

AF: CHARLOTTE TYBJERG SØRENSEN / menighedsraad.dk

Kategorier Bloggen