Udgivet tir d. 6. apr 2021, kl. 08:00

Frem til pinse har vi følgende liturgi ved søndagsgudstjenesterne, som fortsat kun må vare 30 minutter.

Opd. den 23. april: Kravet om max 30 minutter og forbud mod sang er nu ophævet. Derfor genindfører vi sunget trosbekenelse og tilføjer en ekstra salme i liturgien.


Orgelpræludium

Kyrie: DDS 433 Herre Gud Fader i Himle

Gloria: DDS 434 Ære være Gud i det højeste

Hilsen + svar: Og Herren være med dig.

Kollekt + svar: Amen.

Første læsning

Trosbekendelsen

Salme

Evangelium + svar: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Prædiken og lovprisning

Apostolsk velsignelse

Evt. motet

Salme

Kirkebøn

Fadervor

Velsignelse + svar: Amen. Amen. Amen.

Salme

Orgelpostludium eller exitus

Kategorier Bloggen