Udgivet tir d. 9. feb 2021, kl. 08:00

Jf. retningslinjerne udsendt af Kirkeministeriet pr. 7. januar 2021 om blandt andet varigheden af søndagens gudstjenester og kirkelige handlinger, har vi sammensat en liturgi for søndagens gudstjenester, som kan gennemføres inden for max 30 minutter. En fin kort andagt som indeholder gudstjenestens væsentlige elementer.

Liturgien ser således ud:
Præludium – Litani (DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen) – Nådeshilsen, kollekt og første læsning – Salme – Evangelium – Prædiken, lovprisning og apostolsk velsignelse – Salme – Kirkebøn, Fadervor og velsignelse – Postludium.

Kategorier Bloggen