Udgivet tir d. 27. okt 2020, kl. 08:00

Eftersom der ikke er indkommet andre kandidatlister til menighedsrådene i Hellevad og Ørum Sogne vil der ikke forekomme afstemningsvalg.

De nye menighedsråd træder i kraft den 29. november 2020. Inden da afholdes der konstituerende møder. Begge råd er valgt for en toårig periode.

Vi byder velkommen til de nye menighedsråd.

På vegne af valgbestyrelserne Birthe Agerbæk Jensen og Poul Larsen

Kategorier Nyt fra menighedsrådene