Udgivet tor d. 17. sep 2020, kl. 08:00

På vegne af valgudvalgene skal det herved bekendtgøres, at valgforsamlingen i Hellevad og Ørum Sogne den 15. september har valgt følgende medlemmer og stedfortrædere til Hellevad og Ørum Sognes Menighedsråd for en 2-årig periode med virkning fra 29. november 2020.

Hellevad Sogns Menighedsråd
Valgt til rådet: Søren Vinther Toft, Lis Kjær Kroer, Karen Vinther Toft, Ane-Sara Nøhr, Ejnar Kristensen, Maren Kann Hostrup.
Stedfortræder: Trine Kart Sørensen.

Ørum Sogns Menighedsråd
Valgt til rådet: Niels Christian Aagaard, Else Marie Pedersen, Poul Larsen, Tommy Skødt, Mette Pedersen.
Stedfortrædere: Inger Uldal, Poul Egon Andersen.

Det bekendtgøres samtidig, at der senest tirsdag den 13. oktober 2020 kan indleveres en anden kandidatliste og dermed udløse et afstemningsvalg jævnføre cirkulære om afstemningsvalg ved valg til menighedsråd.

17. september 2020

Birthe Agerbæk Jensen
Formand for valgbestyrelse i Hellevad Sogn

Poul Larsen
Formand for valgbestyrelse i Ørum Sogn

Kategorier Nyt fra menighedsrådene