Udgivet fre d. 5. jun 2020, kl. 08:00

Spurten går ind og det er nu, der skal findes nye medlemmer til provstiets 14 menighedsråd. 

En række menighedsrådsmedlemmer har fået de samme seks spørgsmål omkring menighedsrådsarbejdet, som de svarer på.

Læs, hvad de svarer på Brønderslev Provstis Facebookside eller på Instagram.

LÆS HVAD BIRTE AGERBÆK FRA HELLEVAD SOGNS MENIGHEDSRÅD SVARER PÅ DE SEKS SPØRGSMÅL:

Navn: Birthe Agerbæk
Menighedsrådsmedlem i  Hellevad Sogn, Klokkerholm.

1. Hvor længe har du siddet i menighedsrådet og hvilke titler/opgaver har du haft?

Jeg har været med i menighedsrådet i mere end 20 år. Var formand i en periode, og de sidste mange år har jeg været næstformand og kirkeværge.

2. Hvad kræver det at være menighedsrådsmedlem?

At man har lyst til at have medindflydelse på den lokale kirke. Og at man har ærbødighed over for sådan et gammelt hus!

3. Hvad er den vigtigste grund til at stille op til menighedsrådsvalget?

En vigtig grund til at stille op er interessen for kirken. Ikke kun de fysiske rammer, men også samarbejdet med lokalsamfundet, som kirken er en vigtig del af. Eksempelvis er kirken repræsenteret ved det årlige Open by night i Klokkerholm, her får vi mange folk i tale.

4. Hvad har været det mest givende i din tid som menighedsrådsmedlem? 

Det har været givende at få kendskab til kirken, med store renoveringer og andre opgaver gennem årene. Jeg vægter et godt samarbejde med vores dygtige og loyale medarbejdere, det kommer vi længst med. Og jeg sætter også pris på det arbejdsfællesskab der finder sted i menighedsrådet. 

5. Hvad gør jer til et godt menighedsråd?

Et godt menighedsråd kendetegnes ved en god tone til møderne, og at vi trækker på samme hammel. Udgangspunktet er kirken og forkyndelsen af det kristne budskab.

6. Hvad er dit bedste råd til folk, som overvejer at stille op til valget?

Efter mange år i menighedsrådet stopper jeg efter denne periode. Jeg har opfordret folk i lokalsamfundet til at stille op og har fortalt dem om arbejdsopgaverne. Udover et møde hver måned er der andre arbejdsopgaver også. Der kan bruges meget tid på arbejdet, og det giver også meget tilbage, når opgaverne lykkes! Det er spændende, udfordrende og lærerigt at være med i et menighedsråd!


Kategorier Nyhedsblog