Udgivet tir d. 21. jan 2020, kl. 08:00

Grupper for voksne, der har mistet et familiemedlem, ægtefælle eller partner, børn, forældre eller søskende ved død – for nyligt eller for længere tid siden. I Brønderslev Kommune er der sorggrupper i Dronninglund, Hjallerup og Brønderslev. Og lige nu er der plads til nye deltagere. 

Det er Folkekirken i Brønderslev Kommune, der indbyder og Ivana Høgagard, sogne-og diakonipræst, som er tovholder. I alt syv sorggruppeledere varetager ledelsen af de tre sorggrupper. Alle er velkomne, og for at melde sig til en af sorggrupperne, skal man kontakte en af sorggruppelederne inden det første møde.

Sorggruppe udvikler café
I sorggruppen i Brønderslev Kirke, har der gennem lang tid været en fast gruppe mennesker, som bar hinanden gennem sorgen. ”Flere af dem ses stadig privat og et par stykker af deltagerne har endda taget på ferie sammen”, fortæller en af lederne, Else Hansen. Nogle deltagere havde lyst til fortsat at mødes, så derfor tilbød lederne af sorggruppen, at de kunne samles om en kop kaffe i et af Brønderslev Kirkes andre lokaler, samtidig med sorggruppen. 

At være i en sorggruppe
"Det er ligesom at kunne tage en maske af, når jeg er i sorggruppen. Mange af de tanker, jeg havde, fortalte jeg ikke rigtigt i hverdagen, for jeg vidste ikke, om andre kunne tackle det. Men i sorggruppen ved du, at det kan de godt."
Anne, deltager i sorggruppe.

Om sorggrupperne
Sorggruppen giver mulighed for at dele det forandrede liv med andre, der også har mistet og derfor kender sorgen, magtesløsheden og ensomheden. At miste er at miste en del af sig selv, uanset om tabet er nyt, eller om det ligger mange år tilbage. Sorgen er forbundet med mange skiftende og forskellige følelser som fx savn, vrede, frustration, lettelse, håb, skyld og bekymring.

Omgivelserne kan have svært ved at sætte sig ind i, hvordan det føles at miste en, man har nær. Derfor kan tabet også ud over savnet medføre stor ensomhed og isolation. Ofte går den enkelte rundt med en følelse af at være den eneste i verden, der har det så svært, hvorfor det kan være rart at tale med andre, der er i samme situation.

Målet med grupperne er, at deltagerne - gennem støtte og indbyrdes samtale - får mod til at leve i den ny hverdag, og finde glæde ved livet igen.

Hvad kan man tale om i sorggruppen?
Her kan man tale om de mange ting, som fylder og som måske kan være svære at tale med andre om. Det kan være temaer som: 

  • Dødsfaldet, gravsted etc.
  • Familiens historie
  • Traditioner omkring mærkedage
  • Hvordan er dit netværk?
  • Reaktioner på sorgen
  • Hvordan udfyldes tiden og tomrummet efter den afdøde?
  • Hverdagens problemer
  • Nye relationer, evt. ny kæreste/ægtefælle

Information
Kontakt diakonipræst Ivana Høgagard, telefon 24 65 46 39, mail: ih@km.dk

Tid og sted
Dronninglund Sognegård, Rævdalsvej 5, 9330 Dronninglund, Hver tredje tirsdage klokken 10-12.
Gruppeledere: Familieterapeut Birgitte Nygaard og pædagog Bente Rasmussen.

Hjallerup Kulturhus, Gruppen aftaler fra gang til gang, hver tredje uge, klokken 15.30-17.30.
Gruppeledere: Sognepræst Marie Kirketerp og Lena Christensen.

Brønderslev Sognegård, Bredgade 104, hver tredje fredag klokken 10-12.
Gruppeledere: Sygeplejerske Annelise Strange Møller, sygeplejerske Birthe Sørensen og Else Hansen, tovholder i diakonigruppen.

Kategorier Nyheder