Udgivet tir d. 7. jan 2020, kl. 08:00

En ny tradition har set dagens lys! En stor flok mennesker, borgmester og politikere, repræsentanter fra lokale foreninger, og en masse engagerede ved kirkerne og mange andre mødtes i Jerslev Kirke til en stemningsfuld og festlig nytårstradition. 

Nytårsgudstjenesten indledtes festligt med Leonard Cohens Halleluja, fremført af blandt andet Jerslev Kirkes kirkesanger, organisten (på violin) og en dygtig pianist og endnu en sanger. Deltagerne klappede spontant efter den smukke åbning. 

Sognepræsterne Marie Kirketerp og Ann Sofi Lægsgaard Andersen bød velkommen inden gudstjenesten naturligvis åbnede med fællessalmen Vær velkommen, Herrens år

Sognepræst Ann Sofi Lægsgaard Andersen prædikede med udgangspunkt i Dronningens årlige udråb om ”Gud bevare Danmark” – som en bøn for året, der kommer. Årsskiftet som et forvandlingens tidsrum, hvor skrøbeligheden præger skiftet, og det vigtige rummes i få ord.  Vi kender fortiden og året, som gik,men går ind i et nyt, ukendt år, med frygt og med håb – og med fadervor.  

Efter gudstjenesten, som sluttede med at menigheden stående sang Dejlig er jorden, bød Brønderslev Provsti på champagne og kransekage og der spredte sig en hyggelig stemning med hilsener og snak på kryds og tværs. 

Rigtig mange gav udtryk for, at det var en festlig måde at begynde et nyt år på – ikke mindst fordi der var mulighed for at hilse på folk fra andre sogne, politikere og andre lokalt engagerede – og derigennem udbygge sammenhængskraften i Brønderslev Kommune og Provsti. 

Arrangør af Nytårstaflet var en gruppe, som arbejder med udvikling af gudstjenesterne i Folkekirkerne i Brønderslev Kommune og de glædede sig over den store tilslutning og et vellykket arrangement, som helt sikkert bliver en ny tradition. Næste år i en anden af kirkerne i Brønderslev Kommune.

Kategorier Nyhedsblog