Udgivet fre d. 27. sep 2019, kl. 08:00

Præster i procession, indsættelse af provst og biskoppen på talerstolen i Folkekirkens Hus. Få højdepunkterne fra årets Landemode. 

Det årlige Landemode løb af stablen fredag den 27. september. Traditionen tro indlededes Landemodet med Landemodegudstjeneste i Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke, hvor præster gik i procession fra sakristiet ind i kirken. Her holdt provst i Frederikshavn Provsti, Viggo Ernst Thomsen, prædiken under overskriften 'bekymrethed versus ubekymrethed' med et særligt fokus på klimadebatten.

Ny provst kreeret
Ved gudstjenesten blev provst i Aalborg Vestre Provsti, Gerda Neergaard Jessen, officielt indsat som provst. Gerda Neergaard Jessen har fungeret som provst siden september 2018 og er tillige stiftets første sygehusprovst. Provsten fik følgende ord med på vejen fra biskop Henning Toft Bro: - Provsteembedet har mange opgaver, til tider grænsende til det barokke. Provsten fungerer som leder og samlende instans, der samler folkekirkens mange stemmer, så der, omend ikke opstår sød musik, så sørger for, at alle der arbejder i kirken, får en fornemmelse af, at de synger med og sikrer, at værket ikke lyder forkert.

Biskop: "Mobilisér det myndige lægfolk"
Efter Landemodegudstjenesten gik biskop Henning Toft Bro på talerstolen i Folkekirkens Hus, hvor han aflagde sin årlige Landemodeberetning. Et særligt fokus i biskoppens tale var opfordringen til, at man rundt omkring i sognene får mobiliseret det myndige lægfolk. 

At borgere med interesse for kirkens liv og vækst i Aalborg Stift skal opfordres til at involvere sig i arbejdet og udviklingen af folkekirken i stiftet, gik igen igennem hele talen: Til menighedsrådsvalg 2020, i debatten om fremtidens gudstjeneste og til de daglige opgaver i og omkring kirken. 

Læs hele biskoppens Landemodeberetning her.

FAKTA: LANDEMODET
Landemodet (fra gl. dansk ’mote’ = møde/stævne) er en gammel institution og udgør forsamlingen af biskop, stiftamtmand og stiftets 14 provster, som drøfter anliggender, der angår Stiftet som helhed. Dagen starter med en offentlig gudstjeneste i Aalborg Domkirke, Budolfi Kirke, hvor der er tradition for, at en stor del af stiftets præster og provster deltager. Efter gudstjenesten aflægger biskoppen en beretning (Landemodeberetning) om årets gang i stiftet. Dernæst begynder de egentlige Landemodeforhandlinger på Bispegården med afrapportering af anliggender, der vedrører stiftet.

Kilder: aalborgstift.dk

Kategorier Nyheder