Udgivet tir d. 20. aug 2019, kl. 08:00

Folkekirkerne i Brønderslev Kommune har en arbejdsgruppe, som særligt har fokus på det sociale arbejde, hvor man kan hjælpe mennesker i forskellige livssituationer. 

I dette efterår er der særligt fokus på DEMENS. I samarbejde med Brønderslev Kommunes demenskoordinator, tilbyder sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard en ny samtalegruppe for pårørende til demensramte. 

Formålet med gruppen er at støtte de pårørende, som er i en meget krævende og sårbar situation. 

Ivana Høgagard fortæller om samtalegruppen: ”Vi vil i dette forløb hjælpe hinanden med følelsesmæssig støtte, som man som pårørende har brug for, men ikke altid har tid eller plads til. At sidde i en gruppe med andre, som er i samme situation, og som man kan spejle sig i, kan give luft til udfordringerne i hverdagen og mindske følelsen af ensomhed i den svære situation som pårørende”.  

Undervejs ledes samtalen hen omkring emner som blandt andet hvilke følelser fylder i sygdomsforløbet og hvordan har demensen påvirket forholdet til den anden?

Gruppen mødes seks gange hen over vinteren. Tre gange i Brønderslev Sognegård inden jul og efter jul fortsætter gruppen med tre gange i Hjallerup Kirkehus (som indvies til december). 

Kontakt diakonipræst Ivana Høgagard eller demenskonsulent Vivi Ahmio og hør mere. 

En folder kan hentes på www.broenderslevprovsti.dk

”Efterårets liv” – Ny Demensvenlig gudstjeneste 
Søndag 22. september indbydes demensramte og deres pårørende til en demensvenlig gudstjeneste i Brønderslev Gamle Kirke.

Temaet for gudstjenesten er ‘efterårets liv’ og vi vil til gudstjenesten have fællesskab om efterårets sanse-indtryk. En gudstjeneste med færre ord end sædvanligt, men med fokus på sanser, ritualer og ro, hvor vi mødes om velkendte elementer: kirkerummet, salmerne, musikken, fadervor og trosbekendelsen. 

Det er sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard, som står for denne særlige gudstjeneste.

Gudstjenesten bliver fulgt op af jævnlige demensgudstjenester på plejecentret i Valdemarsgade - mere info følger. 

Information: Kontakt sogne- og diakonipræst Ivana Høgagard tel. 2464 5639 eller mail: ih@km.dk 

Se mere på www.broenderslevprovsti.dk/diakoni

Kategorier Nyhedsblog