Udgivet fre d. 30. aug 2019, kl. 08:00

Gennem knap ti år er der på landsplan arbejdet på at skabe interesse for højmessen. Initiativet hedder Fyld Danmarks Kirker, og er en opfordring til at invitere familie, venner og bekendte med i kirke den sidste søndag i september for at opleve stemningen ved en dansk gudstjeneste.

Fyld kirken. Sådan lyder opfordringen fra menighedsrådene i Hellevad og Ørum Sogne. Gennem en årrække har kirkerne ihærdigt arbejdet på at fylde sognes kirker den sidste søndag i september. I år er ingen undtagelse, hvor menigheden samles i Hellevad Kirke.

- Før gudstjenesten inviterer vi på kaffe og brød i kirken, samt en uformel samtale inden gudstjenesten begynder, fortæller Birthe Agerbæk og Lis Kroer fra menighedsrådet ved Hellevad Kirke.

- Kirkekoret medvirker og vores vikarpræst, Peder Skamris Pedersen, prædiker over søndagens tekst. Der vil også være altergang.

Fyld Danmarks Kirker er ikke en event, der er planlagt, men en almindelig søndagsgudstjeneste med mulighed for at opleve, at man ikke er alene, når man går i kirke.

Opstod på Lolland
Initiativet til Fyld Danmarks Kirker opstod på Lolland i 2009, hvor en sognepræst opfordrede alle sogne til at enes om en søndag, hvor man inviterer hinanden med i kirke. Den sidste søndag i september blev valgt, og initiativet blev en succes. I 2010 blev det fulgt op, og det lykkedes at få deltagelse af sogne i samtlige danske ti stifter, og den generelle tilbagemelding var, at der kom flere i kirke netop den søndag. I 2011 deltog også nogle af de danske kirker i udlandet.

Kategorier Nyheder