Udgivet fre d. 1. mar 2019, kl. 08:00

Efter udgivelse af vores sidste kirkeblad (dec.-jan.-feb. red.), fik vi meddelelse om at vores trykkeri var gået konkurs, og vi stod så for at skulle finde et nyt trykkeri. Det gav en anledning til at se, om ikke tiden var inde til at foretage ændringer i vores måde at kommunikere med vores brugere på.

En æra er slut hvor kirkebladet udkommer hver tredje måned, og ikke mindst med kunstner Gitte Engens flotte forside kunstværker, som for flere er samleobjekter. En stor tak til Gitte for aldrig svigtende input.

Vi har i længere tid været på de sociale medier, og ser dermed en modernisering af vores måde at informere om kirkelivet på som en naturlig udvikling.

Vi vil jo gerne ramme flest muligt, så derfor vil vi som noget nyt bruge den lokale avis med kirkeinformation. Der vil fortsat være en arrangementskalender og gudstjenesteoversigt på tryk i kirkerne, som man kan tage med hjem. Denne kan også hentes via hjemmesiden.

Den helt aktuelle information vil være at finde på kirkernes hjemmeside etc.

Vi håber at dette bliver godt modtaget af alle vore brugere, og ser frem til et tæt samarbejde med lokalsamfundet i vores arbejde med kirken.

Menighedsrådene ved Hellevad og Ørum Kirker
Hanne Larsen og Else Marie Pedersen

Det sidste nummer af kirkebladet (marts-april-maj 2019) kan hentes her.

Kategorier Nyheder